Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pierwszy program gdańskiej szkoły średniej Władysław Tupalski s. 3-26
Przedmioty matematyczno-przyrodnicze w programie Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych Janina Lubieniecka s. 27-88
Studia i praca nauczycielska młodego Mickiewicza Zofia Białynicka s. 89-118
Szkoła rzemieślniczno-niedzielna w Lublinie 1819-1864 Karol Poznański s. 119-165
Szkolnictwo Królestwa Polskiego w pierwszym dziesięcioleciu rządów Paskiewicza Rafał Gerber s. 167-197
System Froebla w Galicji Bella Sandler s. 199-223
Działalność oświatowa Uniwersytetu dla Wszystkich Józef Miąso s. 225-259