Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji. s. 3
Rola Komeńskiego w Europie XVII wieku Łukasz Kurdybacha s. 5-39
Nauczanie języków obcych nowożytnych w Szkole Rycerskiej w Warszawie (1766-1794) Michał Cieśla s. 41-73
Ideologia oświatowa Grzegorza Piramowicza Tadeusz Mizia s. 75-98
Jan Śniadecki obrońcą spraw Szkoły Głównej Koronnej na Sejmie Grodzieńskim 1793 r. Karol Lewicki s. 99-131
Rozwój szkół elementarnych na wsi obwodu rawskiego, województwa mazowieckiego w latach 1815-1830 Eugenia Podgórska s. 133-167
Koncepcja szkoły powszechnej i jej roli w ustroju szkolnictwa w okresie międzywojennym w Polsce Marian Falski s. 169-217