Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O roli historyczno-pedagogicznego wykształcenia Nikolaj Kirillovič Gončarov Bolesław Milewicz (tłum.) s. 3-7
Wpływ wczesnego Oświecenia na Jana Amosa Komeńskiego Łukasz Kurdybacha s. 8-35
Szkoła Artystyczno-Teatralna Antoniego Tyzenhauza 1774-1785 Bożena Mamontowicz-Łojek s. 36-98
Szkoły parafialne w Wielkim Księstwie Litewskim w czasach Komisji Edukacji Narodowej Irena Szybiak s. 99-124
Galicyjskie koncepcje organizacji szkolnictwa pedagogicznego z lat 1865-1870 Czesław Majorek s. 125-180
Polski regulamin szkolny z 1543 roku István Mészáros s. 181-183
"Szkolnictwo elementarne w Łodzi w latach 1808-1914", Eugenia Podgórska, Łódź 1966 : [recenzja] Karol Poznański Eugenia Podgórska (aut. dzieła rec.) s. 184-187
"Jeszcze raz przez życia : wspomnienia", Włodzimierz Gałecki, Kraków 1966 : [recenzja] Feliks W. Araszkiewicz Włodzimierz Gałecki (aut. dzieła rec.) s. 187-191
"Koncepcje wychowawcze Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (1919-1939)", Maria Kuzańska, Wrocław [etc.] 1966 : [recenzja] Bella Sandler Maria Kuzańska (aut. dzieła rec.) s. 191-194
"Piedagogiczeskije soczinienija w czetyriech tomach", S. T. Szacki, Moskwa 1962-1965 : [recenzja] Kalina Bartnicka Stanislav Teofilovič Šackij (aut. dzieła rec.) s. 194-197
"Z frontu tajnego nauczania", Wojciech Sulewski, Warszawa 1966 : [recenzja] Józef Krasuski Wojciech Sulewski (aut. dzieła rec.) s. 197-201