Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie fundusze i stypendia szkolne na obszarach Litwy, Białorusi i Ukrainy w latach 1832-1914 Leszek Zasztowt s. 3-30
Funkcje wychowawcze czasopism uczniowskich w okresie międzywojennym w Polsce Danuta Koźmian s. 31-61
Powszechne wykłady Uniwersytetu Jagiellońskiego (1918-1939) Jadwiga Sutyła s. 63-91
Sesja naukowa "Historia wychowania - badanie i nauczanie", Kraków 23 i 24 września 1987 r. Zygmunt Ruta s. 93-96
W kręgu myśli naukowej profesor Kamilli Mrozowskiej Andrzej Meissner s. 97-106
Twórcy historii wychowania jako dyscypliny naukowej Kamilla Mrozowska s. 107-123
Rola historii wychowania w systemie nauk pedagogicznych Stanisław Michalski s. 125-139
Współczesna koncepcja historii wychowania jako nauki Julian Dybiec Czesław Majorek s. 141-154
Polskie podręczniki do historii wychowania Andrzej Meissner s. 155-167
Z warsztatu historyka wychowania Stanisław Litak s. 169-181
Problemy metodologiczne prac biograficznych w zakresie historii wychowania Eugenia Podgórska s. 183-195
Regionalizm w badaniach i nauczaniu historii wychowania Lech Mokrzecki Józef Żerko s. 197-203
Aktualna sytuacja w nauczaniu historii wychowania w Polsce Irena Szybiak s. 205-211
Treści i formy seminariów magisterskich z zakresu historii oświaty i wychowania Wiktor Frąckowiak s. 213-216
Rola i znaczenie prac magisterskich z historii wychowania w edukacji pedagogicznej Tadeusz Jałmużna Wiesława Leżańska Ewa Witkowska s. 217-222
Problematyka historii wychowania w pracach magisterskich w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie w latach 1974-1986 Jan Krukowski s. 223-230
Opinie studentów Uniwersytetu Szczecińskiego o programie nauczania historii wychowania w świetle badań ankietowych Danuta Koźmian s. 231-239
Historia wychowania na uniwersyteckich studiach pedagogicznych Teresa Wróblewska s. 241-245
Badania historyczne nad oświatą w Republice Federalnej Niemiec Klaus Dieter Mende s. 247-254
All-Polish Conference in Cracow on History of Education - Research and Teaching Kamilla Mrozowska s. 255-257
Общепольская научная сессия в Кракове: "История воспитания - исследования и преподавание" Kamilla Mrozowska s. 258-260
Instrukcja pedagogiczna dla Janusza Radziwiłła do Szkoły Zborowej w Wilnie : kartka z dziejów wychowania młodzieży szlacheckiej na Litwie w XVII w. Wojciech Sokołowski s. 261-273
"The Maiden's Mirror. Reading Material for German Girls in the Sixteenth and Seventeenth Centuries", C. Niekus Moore, Wiesbaden 1987 : [recenzja] Jerzy Drewnowski C. Niekus Moore (aut. dzieła rec.) s. 275-277
"Polacy na Uniwersytecie Petersburskim w latach 1832-1884", Franciszek Nowiński, Wrocław 1986 : [recenzja] Leszek Zasztowt Franciszek Nowiński (aut. dzieła rec.) s. 277-282
"Prywatne szkoły średnie w Warszawie 1905-1915", Jolanta Niklewska, Warszawa 1987 : [recenzja] Wanda Grabowska Jolanta Niklewska (aut. dzieła rec.) s. 282-283
"Polacy na Politechnice w Gdańsku w latach 1904-1939", Stanisław Mikos, Warszawa 1987 : [recenzja] Janina Chodakowska Stanisław Mikos (aut. dzieła rec.) s. 284-287
"Marian Falski i reformy szkolne w Rzeczypospolitej", Ryszard Wroczyński, Warszawa 1988 : [recenzja] Stanisław Mauersberg Ryszard Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 287-290