Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zawód nauczycielski w projektach i przepisach edukacyjnych w Księstwie Warszawskim Irena Szybiak s. 3-18
Nauczyciele historii w szkołach średnich Królestwa Polskiego w latach 1815-1830 Wit Górczyński s. 19-59
Szkoła Wyższa Realna w Kielcach 1845-1862 Adam Massalski s. 61-107
Geneza i rozwój uniwersytetów powszechnych w Anglii Józef Miąso s. 109-140
Udział Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych w walce o polską szkołę średnią w Galicji w latach 1884-1914 Janina Chodakowska s. 141-172
Doktryna wychowawcza katolicyzmu w Polsce międzywojennej Leonard Grochowski s. 173-209
Działalność oświatowa Łukasza Kurdybachy w latach 1940-1946 Jan Draus s. 211-228
Pracownicy naukowi w tajnym nauczaniu ogólnokształcącym na terenie dystryktu krakowskiego Ryszard Terlecki s. 229-246
"Kommt, lasst uns unsern Kindern leben", Friedrich Wilhelm August Fröbel, Berlin 1982 : [recenzja] Joanna Schiller Friedrich Wilhelm August Fröbel (aut. dzieła rec.) s. 247-251
"Histoire de l'éducation", no 11, 12 - Août 1981 ; no 13 - Décembre 1981 : [recenzja] Kalina Bartnicka s. 251-254
"The German University. A Heroic Ideal in Conflict with the Modern World", Daniel Fallon, Colorado 1980 : [recenzja] Kalina Bartnicka Daniel Fallon (aut. dzieła rec.) s. 254-260
"Problemy wykształcenia średniego w polskich czasopismach literackich z lat 1850-1867", Zofia Maresz, Wrocław 1981 : [recenzja] Leszek Zasztowt Zofia Maresz (aut. dzieła rec.) s. 260-263
"Gimnazjum Polskie i liceum ogólnokształcące w Kwidzynie 1937-1939, 1945-1977", Bolesław Pleśniarski, Teresa Wróblewska, Gdańsk 1980 : [recenzja] Klemens Trzebiatowski Bolesław Pleśniarski (aut. dzieła rec.) Teresa Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 263-266