Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Akademia Wileńska w latach 1792-1799 Janina Kamińska s. 3-21
Życie codzienne studentów Cesarskiego Uniwersytetu w Warszawie Ewelina Tylińska s. 23-58
Szkoły i nauka religii - udział łódzkich protestantów w procesie kształcenia młodzieży 1820-1914 Hanna Krajewska s. 59-86
Warszawski "Ster" (1907-1914) i jego program wychowawczy Katarzyna Dormus s. 87-110
Pracownia Dziejów Oświaty Polskiej Akademii Nauk (1953-1974) Józef Miąso s. 111-165
Atlas historyczny szkolnictwa polskiego : XII-XX wiek Stanisław Litak s. 167-176
Kształtowanie podstaw metodologicznych i dydaktycznych historii wychowania w II Rzeczypospolitej Krzysztof Jakubiak s. 177-188
"Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej 1565-1773", Kazimierz Puchowski, Gdańsk 1999 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Kazimierz Puchowski (aut. dzieła rec.) s. 189
"Zagraniczna edukacja Radziwiłłów od początku XVI do połowy XVII wieku", Marian Chachaj, Lublin 1995 : [recenzja] Wojciech Sokołowski Marian Chachaj (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"W kręgu Strasburga. Z peregrynacji młodzieży z Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w latach 1538-1621", Zdzisław Pietrzyk, Kraków 1997 : [recenzja] Wojciech Sokołowski Zdzisław Pietrzyk (aut. dzieła rec.) s. 191-193
"Peregrinatio academica. Studia młodzieży polskiej z Korony i Litwy na akademiach i uniwersytetach niemieckich w XVI i pierwszej połowie XVII wieku", Dorota Żołądź-Strzelczyk, Poznań 1996 : [recenzja] Wojciech Sokołowski Dorota Żołądź-Strzelczyk (aut. dzieła rec.) s. 193-194
"Kształcenie i formacja katechetów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 1918-1939", Jan Szczepaniak, Kraków 1999 : [recenzja] Stanisław Litak Jan Szczepaniak (aut. dzieła rec.) s. 194-197
"Higher Education and National Identity. Polish Student Activism in Russia 1832-1863", Johannes Remy, Helsinki 2000 : [recenzja] Leszek Zasztowt Johannes Remy (aut. dzieła rec.) s. 197-201
"Uniwersytet Jagielloński. 1918-1939", Julian Dybiec, Kraków 2000 : [recenzja] Kalina Bartnicka Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 201-206
"Historia wychowania 1795-1918", Stefan Ignacy Możdżeń, Kielce 2000 : [recenzja] Joanna Schiller Stefan Ignacy Możdżeń (aut. dzieła rec.) s. 206-214
Konferencja "Atlas historyczny szkół w Polsce", Pułtusk, 22-24 lutego 2000 r. Adam Fijałkowski s. 215-216