Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany wydajności pracy a pozycja eksportowa Stanów Zjednoczonych i Niemiec w latach 1995-2010 Tomasz Białowąs s. 7-18
Konstrukcja strategii bezpośredniego celu inflacyjnego Ilona Bondos s. 19-27
Funkcja stabilizacyjna i sytuacja finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej w czasie kryzysu Tomasz M. Budzyński s. 29-43
Wieloaspektowa analiza największych przedsiębiorstw w Polsce w 2009 roku Joanna Czaplak Ryszard Żyśko s. 45-55
Zróżnicowanie rozwojowe jako kryterium klasyfikacji typologicznej regionów Katarzyna Dyjach s. 57-69
Efektywność informacyjna w formie półsilnej polskiego rynku akcji w okresie destabilizacji rynków finansowych Marcin Kalinowski Grzegorz Krzykowski s. 71-82
Obligations of parties of the tax and legal relation in Poland - selected problems Marcel Kamba-Kibatshi s. 83-100
Modelowanie wpływu innowacji na strukturę rynku: ujęcie ewolucyjne Arkadiusz Kijek Tomasz Kijek s. 101-113
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a atrakcyjność inwestycyjna w układzie regionalnym w Polsce Monika Kondratiuk-Nierodzińska s. 115-127
Dostosowania polskiego rynku pracy do wahań aktywności gospodarczej w latach 2008 - 2010 Piotr Maleszyk s. 129-140
Znajomość działań podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wspierania przedsiębiorczości Wojciech Misterek s. 141-151
Polityka handlowa w warunkach "Pax Britannica" i "Pax Americana" Magdalena Kąkol Bogumiła Mucha-Leszko s. 153-163
Policentryzacja układu sił gospodarczych a multilateralna polityka handlowa Bogumiła Mucha-Leszko s. 165-174
Zmiany na polskim rynku pracy w latach 2004-2010 Paweł Pasierbiak s. 175-187
GOW - przyczyny i uwarunkowania Adam Skrzypek s. 189-203
Nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w Polsce i ich publiczne wsparcie w świetle wyników badania Urzędu Statystycznego Beata Słowik s. 205-215
Charakter nierównowagi sektora finansów publicznych w Polsce na tle sytuacji w innych państwach Unii Europejskiej Katarzyna Wójtowicz s. 217-229