Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Urszula Wich s. 9-10
Sylwetka naukowa Profesora Czesława Skowronka Barbara Janczewska Lila Skałecka s. 11-16
Szerzej niż przedsiębiorstwo, głębiej niż logistyka Wacław Stankiewicz s. 17-23
Wybrane publikacje Profesora Czesława Skowronka s. 25-36
Wprowadzenie autorskie Czesław Skowronek s. 37-40
Koszty zapasów w przedsiębiorstwie przemysłowym (PWE, Warszawa 1971) Czesław Skowronek s. 41-72
Analiza gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie przemysłowym (PWE, War­szawa 1982, wyd. V popraw, i zmienione Czesław Skowronek s. 73-91
Sterowanie zapasami produkcyjnymi : problemy ekonomiczne (PWE, Warszawa 1 9 7 7 Czesław Skowronek s. 92-123
Efektywność gospodarki materiałowej (PWE, Warszawa 1987) Czesław Skowronek s. 124-163
Logistyka w przedsiębiorstwie, współautorstwo z Z. Sarjuszem-Wolskim (PWE, Warszawa 2003, wyd. III zmienione) Z. Sarjusz-Wolski Czesław Skowronek s. 164-193
Przedsiębiorstwa w procesie transformacji polskiej gospodarki (wykład z okazji inauguracji roku akademickiego 1996 Czesław Skowronek s. 194-202
Restrukturyzacja przedsiębiorstw i jej wpływ na efektywność gospodarowania (Wyd. UMCS, Lublin 1997) Czesław Skowronek s. 203-209
Strategia zbytu przedsiębiorstwa przemysłowego ("Gospodarka Materiałowa" 1991, nr 1) Czesław Skowronek s. 210-219
Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a ich możliwości rozwojowe, [w:] "Przedsiębiorczość i konkurencyjność", t. IV, PTE, Warszawa 2001 Czesław Skowronek s. 220-232
Od autora Czesław Skowronek s. 233-234
Rynek towarów : wprowadzenie autorskie Czesław Skowronek s. 235-238
Globalizacja rynków w Polsce a problemy konkurencji i przedsiębiorczości Marian Strużycki s. 239-255
Źródła konkurencyjności rynkowej małych i średnich przedsiębiorstw Genowefa Sobczyk s. 257-266
Co zmienia się na rynku środków produkcji? Tadeusz Wojciechowski s. 267-280
Ewolucja systemu regulacji rynku rolnego w Polsce Jan Zalewa s. 281-287
Kształtowanie się rynku ziemi rolniczej w Polsce Henryk Rudnicki s. 289-301
Rynek materiałów dla budownictwa Zofia Bolkowska s. 303-316
Rynek drzewny w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską Ewa Ratajczak s. 317-328
Nowy system giełdowego handlu rolnego w Polsce : w świetle ustawy o giełdach towarowych Bożena Oleszko s. 329-340
Segmentacja uczestników rynku przemysłowego Barbara Janczewska s. 341-354
Przedsiębiorstwo : wprowadzenie autorskie Czesław Skowronek s. 355-360
Ekonomiczne i społeczne skutki procesu transformacji w Polsce Zbigniew Mikołajewicz s. 361-373
Wpływ polityki finansowej i narzędzi systemu finansowego na gospodarkę przedsiębiorstw : teoretyczny zarys problemu Jan Szczepański s. 375-387
Czynniki determinujące rozwój polskich przedsiębiorstw Sławomir Wymysłowski Jan Śliwa s. 389-396
Rola strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem Piotr Karpuś s. 397-414
Koszty jakości jako narzędzie oceny efektywności organizacji Elżbieta Skrzypek s. 415-439
Controlling w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem Anna Skowronek-Mielczarek s. 441-453
Projektowanie rachunku kosztów w jednostkach gospodarczych Henryk Ronek s. 455-461
Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem Józef Marzec s. 463-483
Struktura kapitałowo-majątkowa a płynność finansowa przedsiębiorstwa Janusz Narkiewicz s. 485-497
Tendencje rozwoju systemów bankowych na przełomie XX i XXI wieku Jerzy Węcławski s. 499-516
Ograniczenie ryzyka kredytowego w segmencie klientów indywidualnych w banku komercyjnym Marian Żukowski s. 517-532
Kredyt bankowy jako instrument ożywienia gospodarki Stanisław Skrzypek s. 533-538
Bank jako element otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa Jerzy Małkowski s. 539-555
Logistyka : wprowadzenie autorskie Czesław Skowronek s. 557-560
Model strategii konkurencji M.E. Portera jako podstawa generowania i formułowania strategii logistycznych : próba syntezy Marian Sołtysik s. 561-574
Koncepcja logistyki globalnej Danuta Kempny s. 575-585
Łańcuchy dostaw czy łańcuchy podaży? Danuta Kisperska-Moroń s. 587-601
Sterowanie zapasami : ewolucja systemów i metod Zdzisław Sarjusz-Wolski s. 603-615
Kierunki zmian w dziedzinie zakupu przemysłowego Stanisław Wesołowski s. 617-628
Controlling i kontrola jako determinanty efektywności funkcjonowania łańcucha logistycznego Mieczysław Wasylko s. 629-647
Dostosowanie polskich przedsiębiorstw transportowych do warunków Unii Europejskiej Włodzimierz Rydzykowski s. 649-662
Zasady i korzyści systemu sterowania "akurat na czas" Lilia Skałecka s. 663-672