Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O niektórych społeczno-gospodarczych determinantach rozwoju kółek rolniczych w rolnictwie polskim Zbigniew Adamowski s. 1-24
Economic and Organizational Links of Agriculture and Food Industry in Poland Augustyn Woś s. 25-40
  Zacytuj
 • Udostępnij
Statystyczna estymacja poziomu plonów Władysław Kwiecień s. 41-92
Metodyka planowania szkolnictwa wyższego : pojęcia podstawowe oraz zarys problematyki badawczej Tadeusz Przeciszewski s. 93-117
Uprzemysłowienie jako czynnik zmian w strukturze ekonomicznej gospodarstw rolnych Jan Zalewa s. 119-138
  Zacytuj
 • Udostępnij
Adaptacja społeczno-zawodowa absolwentów szkół zawodowych Stanisław Kosiński s. 139-156
Ze studiów nad pojęciem funduszu Halina Ciepielewska s. 157-174
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poziom intensywności produkcji rolniczej w gospodarstwach chłopskich w rejonie Kanału Wieprz-Krna Krystyna Gagoś s. 175-194
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wielkość i sezonowość wahania produkcji i skupu mleka w woj. lubelskim w latach 1957-1963 Mieczysław Sobczyk s. 195-218
Rozwój budownictwa i sytuacja mieszkaniowa ludności wiejskiej w powiecie puławskim w latach 1961-1965 Maria Wrochna s. 219-239
Cyganie w środowisku pracy : na przykładzie zbiorowości Cyganów w Nowej Hucie Jadwiga Depczyńska s. 241-256
Dobra beresteckie na Ukrainie w drugiej połowie XVIII w. Ryszard Orłowski s. 257-264