Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prof. dr Jerzy Kurnal w czterdziestolecie pracy naukowej Józef Boroń s. 1-6
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania SGPiS w latach 1965-1978 i jej kierownik prof. dr Jerzy Kurnal Wacław Gabara s. 7-16
    Zacytuj
  • Udostępnij
Safety in Ryyki, Perceptions of Safety in a Finnish Municipality Guje Sevon s. 19-29
Systemindifferente und systemdifferente Merkmale der Unternehmungsführung Erich Frese s. 31-39
Forschungsmethoden der Betiedswirtschaftslehre Richard Köhler s. 41-49
Das heuristische Potential der Systemtheorie und Kybernetik für die Organisationstheorie Helmut Lehman s. 51-65
Ein Modell Konzeptualisierung und Beurteiling formaler Organisationsstrukturen Joachim Krink s. 67-82
Politische Erfindungen Alois Riklin s. 83-93
Vom Werden der Unternehmungskultur Knut Bleicher s. 95-102
New Requirements upon the Competence of an Old Profession Walter H. Goldberg s. 103-113
Research as Action Rolf A. Lundin s. 115-123
Some Organizational and Communicative Aspects of Information Processing for Decision-making Kyösti Pulkkinen s. 125-131
Wymiary organizacji : dylematy poznania Stefan Kwiatkowski s. 133-140
O pewnych teoretycznych problemach centralizacji i decentralizacji zarządzania rozpatrywanych z punktu widzenia projektowania systemów informatycznych Jerzy Kisielnicki s. 141-147
Od kapitału społecznego do bilansu społecznego Marian Dobrzański s. 149-155
Wdrażanie nowych form organizacji pracy w krajach zachodnich w świetle prowadzonych tam badań i analiz Zofia Mikołajczyk s. 157-168
Ocena efektywności samodzielnych organizacji gospodarczych Marcin Bielski s. 169-176
Postawy lokalne i kosmopolityczne w organizacji Czesław Sikorski s. 177-184
Dezintegracyjne aspekty pracy ludzkiej Zdzisława Janowska s. 185-190
Znaczenie kategorii problemów w planowaniu rozwoju przedsiębiorstwa Krystyna Fabiańska Jerzy Rokita s. 191-201
Psychologiczne przesłanki podejmowania decyzji kształtujących strategię przedsiębiorstwa Mariusz Bratnicki s. 203-210
Strategia przedsiębiorstwa Stanisław Sudoł s. 211-219
Kształtowanie się struktur organizacyjnych w systemie gospodarczym Polski w świetle prakseologii i teorii kratyzmu Adam Bednarski s. 221-229
Techniki zarządzania w świetle literatury Kazimierz Zimniewicz s. 231-236
Wpływ sytuacji trudnej na zmianę efektywności pracy dyrektorów Stefan Tokarski s. 237-245
Problem równowagi organizacyjnej w zarządzaniu i kierowaniu oświatą Jerzy Tudrej s. 247-256
The Organizational Roles of the School Principal : a Study in Management Strategies Władysław Kobyliński s. 257-268
Organizacja pracy rządu we Francji Marian Egeman s. 269-276
O niektórych problemach kształtowania się nauki o organizacji i zarządzaniu w Polsce Bogdan Wawrzyniak s. 277-284
Bariery rozwoju nauki organizacji i zarządzania w Polsce Maria Romanowska s. 285-292
Procedura partycypacyjna (metoda) pracy doradczej Jolanta Socha s. 293-300
Refleksja na temat struktur organizacyjnych Grażyna Leśniak-Łebkowska s. 301-307
Równowaga organizacyjna : próba inteprretacji Kazimierz Śliwa s. 309-317
Planowanie społeczne a planowanie gospodarcze Tadeusz Przeciszewski s. 319-328
L'équilibre et la concurrence sur le marché Wacław Grzybowski s. 329-339
Udział Banku Polskiego i prywatnego kapitału warszawskiego w finansowaniu przemysłu Lubelszczyzny w XIX stuleciu Tadeusz Mazur Ryszard Orłowski s. 341-357
Podstawy rozwoju Lublina Urszula Wich s. 359-377
Przyczyny niesprawności działania instrumentów ekonomiczno-finansowych w aktualnym systemie zarządzania gospodarką przedsiębiorstwa Alicja Pomorska s. 379-388
Diagnoza i ocena kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie Zbigniew Szeloch s. 389-402
Podstawowe problemy metodyczne badania zdolności produkcyjnej w przedsiębiorstwie przemysłowym Witold Kurek s. 403-417
W kwestii pojęcia rozrachunku gospodarczego Zbigniew Mitura s. 419-433
Problemy kształtowania skali produkcji Piotr Karpuś Marian Stefański s. 435-450
Subwencje jako instrument zarządzania w gospodarce Republiki Federalnej Niemiec Henryk Mamcarz s. 451-458
Die Rolle des Direktors in der Leitung des Volkseigenen Gutes in den Bedingungen der Wirtschaftsreform Józef Ostrowski s. 459-467
Rozwój i przeobrażenia strukturalne rolnictwa w Meksyku Torres Avilés Eduardo Carlos s. 469-477
Decyzje kierownicze i ich realizacja : konstrukcja schematu badawczego Barbara Gorczyca s. 479-488
Zarządzanie strategiczne w obszarze ochrony środowiska przyrodniczego : zarys problematyki Krzysztof Kępa s. 489-495
Otoczenie organizacji gospodarczej : empiryczny przykład z lat 1983-1987 Zdzisław Herbut s. 497-506
Dorobek naukowy profesora Jerzego Kurnala Alfred Czermiński s. 507-508
Wykaz ważniejszych publikacji profesora Jerzego Kurnala s. 509-512