Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Integracja rynku pracy Ukrainy z terytorialnym systemem migracji : aspekt europejski Mariana Bil s. 9-17
Ewolucja franczyzy bankowej w Polsce Janusz Cichy s. 19-28
Uwarunkowania kulturowe a aktywność funduszy venture capital Jakub Czerniak s. 29-37
Spatial paradigm as a methodological basis for the study of regional development Mykhailo Gedz s. 39-48
Dostępność instrumentów alternatywnych na polskim rynku kapitałowym Urszula Gierałtowska s. 49-60
Czy banki nadal są instytucjami zaufania publicznego? Witold Gradoń s. 61-69
Grupy kapitałowe w przemyśle mięsnym notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Teresa Kondrakiewicz s. 71-82
Świadomość finansowa osób w wieku 50+ a korzystanie z produktów bankowych Iwa Kuchciak s. 83-92
Determinanty nabywania ubezpieczeń przez samorządy gminne w Polsce Jacek Lisowski Marcin Wojtkowiak s. 93-105
Ryzyko braku zgodności w banku Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska s. 107-116
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej samorządu gminnego w Polsce Marcin Wojtkowiak Krzysztof Łyskawa s. 117-130
Ustalanie ceny wykonania w programach opcji menedżerskich : praktyka spółek notowanych na GPW w Warszawie Agnieszka Majewska s. 131-140
Wpływ procesu delewarowania na sektor bankowy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej Katarzyna Mikołajczyk s. 141-151
Finansowanie bankowości spółdzielczej w drodze emisji obligacji na rynku Catalyst Magdalena Mosionek-Schweda Przemysław Panfil s. 153-163
Rola projektowania w tworzeniu usług finansowych Adam Nosowski s. 165-175
Nabywanie skarbowych papierów wartościowych przez NBP Przemysław Panfil s. 177-184
Pomoc publiczna w formie kapitału podwyższonego ryzyka udzielana przedsiębiorstwom sektora MŚP w krajach Unii Europejskiej Piotr Podsiadło s. 185-196
Perspektywy rozwoju mobilnych płatności NFC na rynku polskim Michał Polasik s. 197-207
Evaluating working life quality in Ukraine in terms of business responsibility Olha S. Hrynkevych Stanislava R. Pasyeka Ulyana Y. Sadova s. 209-221
Struktura kapitałowa przedsiębiorstw a współpraca ze sferą nauki w zakresie działalności innowacyjnej w świetle badań empirycznych Dorota Starzyńska s. 223-233
Leasing w systemie zamówień publicznych w Polsce : uwarunkowania i ocena Wojciech Starzyński s. 235-244
Analiza procesu restrukturyzacji w PKP Intercity SA Sebastian Bajon Joanna Świerk s. 245-254
Rejestracja i rozliczanie transakcji instrumentami pochodnymi OTC w Polsce Ewa Widz s. 255-264
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawców majątkowych w Polsce Stanisław Wieteska s. 265-274
Dylematy zmian instytucjonalnych w polskim sektorze banków spółdzielczych w świetle nowych europejskich regulacji nadzorczych oraz wyników ekonomicznych sektora Mariusz Zygierewicz s. 275-290
"Bankowość komercyjna", pod red. Ireny Pyki, Katowice 2013 : [recenzja] Jerzy Węcławski Irena Pyka (aut. dzieła rec.) s. 291-294