Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Srebrne gody Wydziału Ekonomicznego = The Twenty-fifth Anniversary of Maria Curie-Skłodowska University Economic Faculty Ryszard Orłowski s. 1-16
Profesor Tadeusz Przeciszewski : sylwetka i dzieło = Professor Tadeusz Przeciszewski : Man and His Work Urszula Wich s. 17-37
Ustawa o zatrudnieniu : uwagi ogólne Halina Mortimer-Szymczak s. 39-48
Czas wolny jako element Syntetycznego Miernika Dobrobytu Społecznego (SMDS) Helena Otto s. 49-58
Koncepcja pomiaru dobrobytu społecznego Teresa Słaby s. 59-65
Z badań nad przemianami struktury społecznej w Polsce po II wojnie światowej Zdzisława Czyżowska s. 67-74
Konflikty rozwojowe w makroregionie środkowo-wschodnim Urszula Wich s. 75-83
Cele i kierunki polityki ekonomicznej w Meksyku Eduardo Carlos Torres Avilés s. 85-92
Niektóre zagadnienia związane z oszacowaniem pełnych kosztów usług mieszkaniowych Maria Bulanda s. 93-101
Demokratyzacja własności państwowej rozwojową szansą polskiej gospodarki Józef Marek Grabowiecki s. 103-117
Zagadnienia związane z oszacowaniem społecznych kosztów usług socjalno-kulturalnych Elżbieta Hławacz-Pajdowska Zofia Mykowska s. 119-126
Wybrane zagadnienia oceny pełnych kosztów pracy w skali przedsiębiorstwa i gospodarki narodowej Barbara Stelmasiak s. 127-134
Przemysł w procesach aktywizacji regionu Marek Tkaczuk s. 135-143
Równowaga rynkowa : bariery i szanse Wacław Grzybowski s. 145-153
Polityka społeczna a reforma gospodarcza Maria Świętochowska s. 155-163
Wybrane problemy badań kosztów usług komunalnych Kazimierz Kacprzak s. 165-173
Własność komunalna i samorząd terytorialny w Polsce : doświadczenia historyczne i perspektywy rozwoju Krzysztof Żuk s. 175-188
Polityka strukturalna EWG a rozwój regionów wiejskich Maria Ciepielewska s. 189-197
Własność państwowa i przedsiębiorstwo państwowe w świetle zmian ustroju gospodarczego w Polsce. Zbigniew Mitura s. 199-211
Spółdzielczość w państwach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej Tadeusz Tokarzewski s. 213-241
Опыт внедрения систем управления качеством продукции в СССР Наталия Мельничук s. 243-248
Перестроика и формирование организационных структур управления основным звеном народного хозяуиства А.И. Хоронжии s. 249-256
Ekonomiczne stymulatory jakości w ocenie przedsiębiorstw Elżbieta Skrzypek s. 257-268
Problemy międzynarodowej współpracy gospodarczej lat osiemdziesiątych Piotr Karpuś Marian A. Stefański s. 269-277
Zachodnie prognozy społeczno-ekonomiczne lat 70. Bogumiła Mucha-Leszko s. 279-290
"Swobodna wymiana pracy" : idea i rzeczywistość Jerzy Węcławski s. 291-299
Podatki jako instrument polityki innowacyjnej państwa kapitalistycznego w ochronie środowiska naturalnego Henryk Mamcarz s. 301-309
Macierze brzegowe w niektórych metodach wykrywania oraz mierzenia natężenia współliniowości Elżbieta Maksymiak s. 311-317
Próba oceny poziomu nowoczesności licencyjnych maszyn budowlanych Mirosław Kurek s. 319-342