Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Firma międzynarodowa Franciszek Budziński s. 1-9
  Zacytuj
 • Udostępnij
Aus- und Weiterbildung von Managern in Russland, Weisrussland und der Ukraine Zbigniew Szeloch s. 11-26
  Zacytuj
 • Udostępnij
System badań i certyfikacji w świetle wymagań norm EN 45000 Elżbieta Skrzypek s. 27-38
  Zacytuj
 • Udostępnij
Instrumenty pośrednie polityki badawczo-rozwojowej państwa w Republice Federalnej Niemiec Henryk Mamcarz s. 39-49
  Zacytuj
 • Udostępnij
Społeczna gospodarka rynkowa : ogólne założenia systemowe oraz propozycje praktyczne dla Polski Tadeusz Przeciszewski s. 51-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polityka regionalna w Polsce : założenia a rzeczywistość Urszula Wich s. 75-88
  Zacytuj
 • Udostępnij
Możliwości i ograniczenia rozwoju akcjonariatu pracowniczego w Polsce Ewa Oleksiejczuk s. 89-109
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane problemy tworzącego się rynku nieruchomości w Polsce Stanisław Ślusarczyk s. 111-119
  Zacytuj
 • Udostępnij
Próba oceny ekonomicznej efektywności inwestycji ekologicznej metodą UNIDO Witold Kurek s. 121-148
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wpływ zakupu licencji na wielkość produkcji eksportowej "Huty Stalowa Wola" SA Mirosław Kurek s. 149-166
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ceny w procesie rynkowej transformacji systemowej krajów postsocjalistycznych Halina Pietras s. 167-181
  Zacytuj
 • Udostępnij
Oddziaływanie na jakość w okresie transformacji gospodarki Teresa Kondrakiewicz s. 183-192
  Zacytuj
 • Udostępnij
Regionalne zróżnicowanie infrastruktury ekonomicznej wsi i rolnictwa Stefan Ogrodnik s. 193-204
  Zacytuj
 • Udostępnij
Infrastruktura techniczna i społeczna na wsi w opinii mieszkańców : na przykładzie wybranych gmin Sylwester Drozd Grzegorz Rybicki s. 205-210
  Zacytuj
 • Udostępnij
Produktywność środków trwałych w gospodarstwach indywidualnych makroregionu środkowo-wschodniego i środkowo-zachodniego w 1988 roku Jerzy Bartoszcze s. 211-224
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koszty produkcji jabłek w gospodarstwach indywidualnych Teresa Dębska Adam Olesiejuk s. 225-238
  Zacytuj
 • Udostępnij
Koszty i pracochłonność produkcji ziemniaków w zróżnicowanych warunkach technicznych i glebowych Marianna Kuczyńska s. 239-246
  Zacytuj
 • Udostępnij
Możliwości obniżenia kosztów produkcji brojlerów kurzych Wanda Popiołek s. 247-255
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność powierzchni paszowej i wykorzystania pasz w chowie bydła i owiec w wybranych gospodarstwach wielkostadnych Krystyna Oleszek s. 257-266
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój i dorobek Wydziału Ekonomicznego Filii UMCS w Rzeszowie w latach 1970-1992 Jerzy Kitowski s. 267-284
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przyrodnicze uwarunkowania wielkości bogactwa społecznego w teorii Józefa Supińskiego Zdzisław Szymański s. 285-307
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola spółdzielczości wiejskiej w perspektywie Unii Europejskiej Tadeusz Tokarzewski s. 309-324
  Zacytuj
 • Udostępnij
O pewnej metodzie doboru zmiennych do modelu wielorównaniowego wykorzystującej zmodyfikowany współczynnik determinacji Elżbieta Maksymiak s. 325-330
  Zacytuj
 • Udostępnij