Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Urszula Wich s. 9-11
  Zacytuj
 • Udostępnij
Spójność terytorialna w polskim układzie regionalnym Urszula Wich s. 15-30
  Zacytuj
 • Udostępnij
Regionalna Strategia Innowacji jako instrument polityki innowacyjnej Anna Matras-Bolibok s. 31-46
  Zacytuj
 • Udostępnij
Efektywność nakładów publicznych na badania i rozwój Jakub Czerniak s. 47-61
  Zacytuj
 • Udostępnij
Organizacje pożytku publicznego jako próba doskonalenia III sektora w Polsce Marek Tkaczuk s. 63-76
  Zacytuj
 • Udostępnij
Indywidualne konta emerytalne w systemie zabezpieczenia społecznego w Polsce Piotr Zieliński s. 77-94
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie jednostek certyfikujących w systemie kontroli w rolnictwie ekologicznym Aneta Kazanowska Henryk Rudnicki s. 95-107
  Zacytuj
 • Udostępnij
Funkcjonowanie podatku rolnego w praktyce - próba oceny Katarzyna Wójtowicz s. 109-124
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przemysł cukrowniczy - efekty 15 lat transformacji Teresa Kondrakiewicz s. 125-143
  Zacytuj
 • Udostępnij
Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Jacek Czarecki s. 145-159
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rozwój sektora MSP w województwie lubelskim w latach 2000-2004 Krystyna Zinczuk Bartłomiej Zinczuk s. 161-176
  Zacytuj
 • Udostępnij
Znaczenie turystyki w gospodarce polskiej - stan obecny i prognozy Marek Kuźmicki s. 177-191
  Zacytuj
 • Udostępnij
Analiza porównawcza nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska przemysłu spożywczego i tytoniowego w wybranych krajach UE Armand Kasztelan s. 193-203
  Zacytuj
 • Udostępnij
Długookresowe zmiany gospodarcze w Chinach jako czynnik ekspansji na rynki światowe Tomasz Białowąs s. 205-217
  Zacytuj
 • Udostępnij
Stabilność gospodarcza Rosji w najbliższej przyszłości Paweł Augustynowicz s. 219-232
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metoda reprezentacyjna i jej wybrane zastosowania w badaniach społeczno-gospodarczych Dorota Bartosińska Anna Jankiewicz-Siwek s. 233-241
  Zacytuj
 • Udostępnij
Dopuszczalność konfliktów w organizacji Czesław Sikorski s. 245-257
  Zacytuj
 • Udostępnij
Gospodarka Oparta na Wiedzy szansą na sukces i doskonalenie organizacji Grzegorz Grela Elżbieta Skrzypek s. 259-273
  Zacytuj
 • Udostępnij
Źródła informacji a zarządzanie portfelem na rynku kapitałowym Mariusz Kicia s. 275-286
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie modelu CAPM w optymalizacji struktury kapitałowej spółek giełdowych Piotr Bolibok s. 287-303
  Zacytuj
 • Udostępnij
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności na etapie produkcji pierwotnej Aleksandra Kurek s. 305-322
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane problemy wdrażania rozwiązań wspomagających zarządzanie Paweł Wroński s. 323-333
  Zacytuj
 • Udostępnij
Marketingowa orientacja współczesnego przedsiębiorstwa a jego zdolność kreowania wartości oczekiwanej przez odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych Agnieszka Izabela Baruk s. 337-349
  Zacytuj
 • Udostępnij
Cele właścicieli a cele przedsiębiorstwa Elżbieta Maria Wrońska s. 351-364
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena innowacyjności własnego przedsiębiorstwa na tle konkurencji Jerzy Baruk s. 365-381
  Zacytuj
 • Udostępnij
Modele kosztów jakości w teorii i praktyce Agnieszka Kister s. 383-394
  Zacytuj
 • Udostępnij
Rola i miejsce rachunku kosztów w przedsiębiorstwie Agnieszka Nóżka s. 395-405
  Zacytuj
 • Udostępnij
Procesy zakupu i sprzedaży w kształtowaniu płynności finansowej przedsiębiorstwa Henryk Zagórski s. 407-417
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena ekonomicznych efektów działalności towarowych gospodarstw rolnych w latach 2003-2004 Arkadiusz Kijek Tomasz Kijek s. 419-426
  Zacytuj
 • Udostępnij
Informacje o autorach s. 427-429
  Zacytuj
 • Udostępnij