Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Jerzy Węcławski s. 9-10
Wspomnienia jubileuszowe Urszula Wich s. 11-24
Wykaz publikacji naukowych Prof. dr hab. Urszuli Wich s. 25-28
Ewolucja polityki gospodarczej a procesy globalizacyjne Maciej Bałtowski s. 29-38
Sieci innowacji jako źródło wiedzy dla przedsiębiorstw innowacyjnych Małgorzata Dolińska s. 39-47
Teorie rozwoju regionalnego wobec zróżnicowań międzyregionalnych Katarzyna Dyjach s. 49-59
Model biznesowy przedsiębiorstwa Piotr Karpuś s. 61-72
Sytuacja sektora przedsiębiorstw a popyt na pracę w województwie lubelskim Piotr Maleszyk s. 73-83
Obligacje zamienne — hybrydowy instrument inwestowania kapitału Henryk Mamcarz s. 85-95
Regionalne zróżnicowanie rozmieszczenia kapitału ludzkiego w Polsce Anna Matras-Bolibok s. 97-106
Hiszpania w unii walutowej - czynniki rozwoju, przyczyny problemów gospodarczych i procesy dostosowawcze Bogumiła Mucha-Leszko s. 107-120
Konieczność redukcji wydatków publicznych w Polsce a bariery jej realizacji w praktyce : wybrane problemy Alicja Pomorska s. 121-132
Wynik finansowy w rachunkowości Henryk Ronek s. 133-140
Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstw Agnieszk Sitko-Lutek s. 141-148
Wybrane problemy sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw na tle uwarunkowań makroekonomicznych Czesław Skowronek s. 149-166
Uwarunkowania efektywności organizacyjnej w nowej ekonomii Elżbieta Skrzypek s. 167-178
Wpływ dekoniunktury gospodarczej na konsumpcję gospodarstw domowych w regionie lubelskim : w świetle badań ankietowych Genowefa Sobczyk s. 179-188
Kierunki i zakres stosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce Joanna Szafran s. 189-199
Przyczyny oraz możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego Jolanta Szołno-Koguc s. 201-208
Rola zagranicznego wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych w Polsce Marek Tkaczuk s. 209-218
Wielkie banki i ich rola w kryzysie finansowym Jerzy Węcławski s. 219-228
Dylematy polityki energetycznej Jan Zalewa s. 231-241