Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badania motywacyjne we współczesnej nauce niemarksistowskiej Augustyn Woś s. 1-14
  Zacytuj
 • Udostępnij
Charakterystyka podstawowych kategorii ekonomicznych w ujęciu Henryka Kamieńskiego Zdzisław Szymański s. 15-34
Pewne problemy związane ze stosowaniem metody różnic J. Czekanowskiego w badaniach przestrzennych Sławomir Kozłowski s. 35-48
Kontraktacja w procesie rozwoju rolnictwa Andrzej Pakuła s. 49-64
Z problemów ekonomiki gospodarki mieszkaniowej Tadeusz Przeciszewski s. 65-99
Zmiany w systemie zarządzania przemysłem realizowane na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w Związku Radzieckim, NRD i na Węgrzech : charakterystyka ogólna Józef Marek Grabowiecki s. 101-132
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawność kształcenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1960-1967 Anna Weremczuk s. 132-154
  Zacytuj
 • Udostępnij
Metoda planowania programu oraz możliwości jej wykorzystania przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych w gospodarstwie rolnym Władysław Kwiecień s. 155-174
  Zacytuj
 • Udostępnij
Proces starzenia się ludności wiejskiej województwa lubelskiego w latach 1950-1968 Mieczysław Sobczyk s. 175-192
Czynniki kształtujące stopień zrzeszenia gospodarstw chłopskich w kółkach rolniczych Zbigniew Adamowski s. 193-216
Poziom produkcji rolniczej a wyniki finansowe państwowych gospodarstw rolnych w województwie lubelskim Krystyna Gagoś s. 217-237
Rynek zbożowy w województwie lubelskim Genowefa Samolewicz s. 239-257