Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wzrost spożycia i dochodów ludności na tle innych wskaźników rozwoju ekonomicznego PRL w dwudziestoleciu Tadeusz Przeciszewski s. 1-20
O koncepcji produkcyjności czynników wytwórczych Augustyn Woś s. 21-42
Zagadnienie uwzględniania czynnika ziemi w praktyce gospodarowania ZSRR : ekskurs historyczny Henryk Chołaj s. 43-66
Znaczenie importu żywności w realizacji niektórych programów inwestycyjnych w krajach słabo rozwiniętych Bogusław Jasiński s. 67-78
"Socjalizm bezpaństwowy" jako koncepcja ustroju społeczno-ekonomicznego Mikołaj Waleszko s. 79-100
Problemy asocjacji rolniczej w Królestwie Polskim Antoni Gurnicz s. 101-118
    Zacytuj
  • Udostępnij
Oczynszowanie włościan w dobrach Andrzeja Zamojskiego Ryszard Orłowski s. 119-140
O mechanizmie kształtowania cen w gospodarce socjalistycznej Wacław Grzybowski s. 141-168
Kierunki zmian w finansowaniu reprodukcji środków trwałych przedsiębiorstw państwowych w Polsce po r. 1956 Zbigniew Mitura s. 169-185
Metodyka ustalania i weryfikacji rejonów produkcji rolniczej Władysław Kwiecień s. 187-214
    Zacytuj
  • Udostępnij
Treść ekonomiczna i zakres amortyzacji środków trwałych produkcji Mieczysław Kawa s. 215-234