Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podstawowe problemy ochrony i kształtowania środowiska człowieka Urszula Wich s. 1-21
Procesy innowacyjne w warunkach ryzyka Wacław Grzybowski s. 23-36
Metodologia badań teorii organizacji i zarządzania Mariusz Bratnicki s. 37-52
Z problematyki funkcjonowania sfery usług w Niemieckiej Republice Demokratycznej Genowefa Sobczyk s. 53-68
Finansowanie aktywizacji słabo rozwiniętych regionów Jugosławii Sławomir G. Kozłowski s. 69-88
Regionalne zróżnicowanie w strukturze przestrzennej uprzemysłowienia PRL w latach 1970-1980 Janusz Narkiewicz s. 89-103
Wkład Henryka Kamieńskiego do teorii rozwoju społeczno-gospodarczego Zdzisław Szymański s. 105-126
Podstawy prawne organizacji i funkcjonowania rzemiosła w świetle badań ankietowych Mirosława Grodzka Zbigniew Mitura s. 127-154
Próba ustalenia rejonów popytu na usługi bytowe w Polsce Genowefa Sobczyk Mieczysław Sobczyk s. 155-173
Badania nad strukturą przestrzenną łączności w makroregionie środkowo-wschodnim Tadeusz Hoff s. 175-208
Podstawowe funkcje ekonomiczne systemu świadczeń rolniczych na tle sytuacji dochodowej gospodarstw chłopskich : część II : stymulacyjna i akumulacyjna funkcja podatku Stefan Ogrodnik s. 209-227
Próba porównania mocy testów Shapiro-Wilka i Hellwiga metodą Monte Carlo Adam Góral Bogdan Ludwiczak s. 229-240
Struktura stochastyczna jednorównaniowego liniowego modelu ekonomometrycznego z dekompozycją składnika losowego Henryk Ponikowski s. 241-252
Relacja i substytucja między nakładami pracy a środkami trwałymi w gospodarstwach indywidualnych Dionizy Niezgoda Henryk Płudowski s. 253-262
Wpływ stosunków społeczno-ekonomicznych na zmiany demograficzne w świetle szczegółowych badań w Niedrzwicy Kościelnej Kazimierz Drączkowski s. 263-285