Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Efektywność wykorzystania trwałych użytków zielonych w kluczu Państwowych Gospodarstw Rolnych Sosnowca Krystyna Gag
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przedsiębiorstwo w procesie wzrostu ekonomicznego Wacław Grzybowski s. 1-21
Efekt eksportowy w polskiej gospodarce narodowej 1962-1972 Władysław Tomaszewski s. 23-28
Sytuacja ekonomiczno-społeczna ludzi starszych w Polsce Władysław Kwiecień s. 29-52
Ekonomika zawodowej hodowli trzody : na przykładzie dwóch chlewni zawodowych Zenon Kot s. 53-62
Znaczenie procesu wyrównywania poziomów rozwoju gospodarczego krajów RWPG Andrzej Żuk s. 63-74
  Zacytuj
 • Udostępnij
Kredytowanie działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej w przemyśle kluczowym ZSRR, NRD, WRL Józef Marek Grabowiecki s. 75-98
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wiejska struktura przestrzenna i perspektywiczne kierunki jej zmian Urszula Wich s. 99-111
Efektywność nawożenia czterech podstawowych zbóż w województwie lubelskim w latach 1960-1972 Adela Zalewa s. 113-122
  Zacytuj
 • Udostępnij
O pewnej właności estymatorów klasycznej metody najmniejszych kwadratów warunkach heteroscedastyczności składnika losowego Michał Jarmuł s. 123-130
W kwestii pojęcia państwowego przedsiębiorstwa socjalistycznego Zbigniew Mitura Wojciech Rybczyński s. 131-146
Popyt i podaż na rynku pracy w województwie lubelskim w latach 1961-1970 Marta Barbara Brylska s. 147-170
Zadłużenie indywidualnej gospodarki rolnej w województwie lubelskim z tytułu kredytów bankowych Stefan Ogrodnik s. 171-186
Rozwój aparatu wytwórczego w rolnictwie polskim w latach 1960-1970 Jan Zalewa s. 187-208
Efektywność wykorzystania trwałych użytków zielonych w kluczu Państwowych Gospodarstw Rolnych Sosnowca Krystyna Gagoś s. 209-228
Problemy zatrudnienia kobiet w województwie lubelskim w latach 1965-1973 Stefan Opiła s. 229-250
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wydajność pracy a wyposażenie PGR w środki trwałe Henryk Płudowski Tadeusz Wierzbicki s. 251-267