Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kwestia agrarna w polskiej marksistowskiej myśli ekonomicznej okresu międzywojennego Mikołaj Waleszko s. 1-24
Podstawowe kierunki doskonalenia systemu cen w ZSRR, NRD i WRL Józef Marek Grabowiecki s. 25-37
W sprawie pojmowania intensywności w rolnictwie Sławomir Kozłowski s. 39-46
Wpływ gęstości sieci punktów skupu na wielkość skupu mleka w województwie lubelskim Marek Poniatowski s. 47-54
W sprawie przesłanek i kryteriów lokalizacji inwestycji Piotr Karpuś s. 55-70
Wybrane zagadnienia z metodyki prognozowania gospodarczego w świetle literatury Maria Wrochna s. 71-86
    Zacytuj
  • Udostępnij
Próba wykorzystania dynamicznego modelu funkcji produkcji w planowaniu plonów na przykładzie woj. lubelskiego Mikołaj Zinczuk s. 87-100
Elastyczność uprawy ziemniaków w wojewóztwie lubelskim w latach 1959-1968 Kazimierz Kacprzak s. 101-116
Oszczędności pieniężne ludności województwa lubelskiego w PKO w latach 1966-1970 Mieczysław Sobczyk s. 117-139
Od równowagi rynkowej do teorii produkcji : rozwój poglądów Oskara Langego Halina Urbańska s. 141-158
Próba wskaźnikowej oceny produkcji mięsnej krów w makro- i mikroskali Zenon Kot Kazimierz Majewski s. 159-181
Zarządzanie przez cele : z problematyki nowych metod zarządzania Krzysztof Ciejpa-Znamirowski s. 183-198
    Zacytuj
  • Udostępnij
Intensywność a wyniki finansowe państwowych gospodarstw rolnych w województwie lubelskim Krystyna Gagoś s. 199-228