Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Urszula Wich s. 9-11
Refleksje o roli państwa w gospodarce Zdzisław Sadowski s. 15-24
Ewolucja wspólnej polityki rolnej UE : przesłanki i uwarunkowania zmian systemowych Bogumiła Mucha-Leszko s. 25-44
Powiązania handlowe między Unią Europejską a Japonią na przełomie stuleci Paweł Pasierbiąk s. 45-57
Finansowe aspekty dostosowania polskiej gospodarki do wymogów UE w zakresie ochrony środowiska Jadwiga Wyzińska-Ludian s. 59-70
Rozwiązania państw Unii Europejskiej w dziedzinie stawek i zakresu przedmiotowego podatku VAT Katarzyna Wójtowicz s. 71-85
Czynniki makroekonomiczne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym Mariusz Kicia s. 87-95
Miejsce funduszy celowych w systemie finansów publicznych Jolanta Szołno-Koguc s. 97-110
Próba analizy sezonowości bezrobocia w Polsce i w województwie lubelskim w latach 1990-2003 Dorota Bartosińska-Kowalska Anna Jakiewicz-Siwek s. 111-119
Park naukowo-technologiczny jako instrument wspierania konkurencyjności i rozwoju regionu Joanna Furtak s. 121-132
Demontaż państwa opiekuńczego a polaryzacja dochodowo-majątkowa w Stanach Zjednoczonych Sławomir Grzegorz Kozłowski s. 135-148
System emerytalny w Wielkiej Brytanii Piotr Zieliński s. 149-159
Teoretyczne problemy definiowania ubóstwa w polityce społecznej Grzegorz Baczewski s. 161-174
Historyczne doświadczenia w tworzeniu unii walutowych Magdalena Katarzyna Kąkol s. 177-190
Ewolucja zasad opodatkowania konsumpcji w Polsce po pierwszej wojnie światowej Joanna Śmiechowicz s. 191-206
Ekonomiczne i etyczne aspekty przewagi drobnej własności w rolnictwie w ujęciu Henryka Kamieńskiego Zdzisław Szymański s. 207-218
Kwestia agrarna w poglądach hrabiego Andrzeja Zamoyskiego (1800-1874) w latach czterdziestych XIX wieku Barbara Czajczyk s. 219-233
Współczesne tendencje rozwoju logistyki Czesław Skowronek s. 237-247
Toksyczne zaangażowanie w organizacjach o silnej tożsamości Czesław Sikorski s. 249-259
Kreowanie wizerunku organizacji : propozycja modelu Iwona Mendryk s. 261-273
Pozycja konkurencyjna jako przesłanka ewolucji zarządzania w przedsiębiorstwach Bogusław Gulski s. 275-285
Rola ośrodków odpowiedzialności w zarządzaniu przedsiębiorstwem Joanna Świerk s. 287-299
HACCP jako podstawa działalności polskich przedsiębiorstw branży spożywczej na rynku Unii Europejskiej Mirosław Michalski Agnieszka Próchniak Elżbieta Skrzypek Alina Wnuk s. 301-313
Bariery w działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw Jerzy Baruk s. 315-329
Efektywność w systemie zarządzania jakością Agnieszka Kister s. 331-343
Systematyczny rachunek kosztów w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości a potrzeby informacyjne użytkowników Agnieszka Nóżka s. 345-357
Cena produktu w rachunku kosztów docelowych Paweł Wroński s. 359-370
Kilka uwag krytycznych o wewnętrznej stopie zwrotu (IRR) Anna Wawrzyszuk s. 371-384
Rozwój zawodowy pracowników : teoria i praktyka Agnieszka Izabela Baruk s. 385-396
Wartość dla akcjonariuszy czy wartość dla wszystkich zainteresowanych stron? Elżbieta Maria Wrońska s. 397-408
Charakterystyka działalności inwestorów indywidualnych na tle działalności funduszy venture capital Piotr Zasępa s. 409-423
Wykorzystanie struktur holdingowych w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw komunalnych Teresa Kondrakiewicz Krzysztof Żuk s. 425-436
Wdrażanie controllingu w bankach w Polsce Anna Korzeniowska s. 437-443
Ocena jakości usług oraz stopnia zadowolenia klientów banku Arkadiusz Kijek Tomasz Kijek s. 445-454
Struktura podaży kredytu sektora bankowego w Niemczech w latach 1994-2003 Piotr Chadała s. 455-466
Tendencje wykorzystania przestrzeni wirtualnej w gospodarce Marek Tkaczuk s. 469-477
"Kapitalizm niemiecki : szkice o genezie, rozwoju i teraźniejszości", Olgierd Gedymin, Białystok 2002 : [recenzja] Maciej Bałtowski Olgierd Gedymin (aut. dzieła rec.) s. 481-485
Informacje o autorach s. 487-489