Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Procent i renta w rachunku ekonomicznym Andrzej Pakuła s. 1-11
Ceny fabryczne a funkcjonowanie wskaźnika rentowności Stanisław Kosiński s. 13-35
Z problemów adaptacji społeczno-zawodowej młodych robotników Stanisław Kosiński s. 37-56
Czynniki psycho-społeczne przenikania postępu technicznego do wsi i rolnictwa Jan Turowski s. 57-92
Opłacalność produkcji rolniczej w ocenie chłopów Augustyn Woś s. 93-113
Koszty, ceny i rentowność usługmechanizacyjnych w rolnictwie polskim Zbigniew Adamowski s. 115-145
Strukturotwórczy wpływ migracji ekonomicznej na układ stosunków demograficznych terenów uprzemysławianych : na przykładzie Nowej Huty Władysław Kwiecień s. 147-184
Podstawowe zagadnienia ekonomiki gospodarstwa rolniczego Tadeusz Przeciszewski s. 185-204
  Zacytuj
 • Udostępnij
Próba reorganizacji struktury produkcji gospodarstwa rolniczego metodą planowania programu Władysław Kwiecień s. 205-230
  Zacytuj
 • Udostępnij
Delimitacja Rejonów w obszarze Kanału Wieprz-Krzna Stefan Ogrodnik Augustyn Woś s. 231-248
  Zacytuj
 • Udostępnij
Poziom i struktura pieniężnych przychodów rolników w puławskim rejonie uprzemysławianym i obszarze Kanału Wieprz-Krzna Stefan Ogrodnik s. 249-281
  Zacytuj
 • Udostępnij
Niektóre aspekty ekonomiczne pracy osób przebywających w zakładach penitencjarnych Ryszard Bączek s. 283-302
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wybrane zagadnienia rozwoju przemysłu rolno-spożywczego w województwie lubelskim Jan Zalewa s. 303-313
  Zacytuj
 • Udostępnij
Magazyny zbożowe Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego : przeżytkowa forma pomocy gospodarczej w XIX w. Józef Duda s. 315-345
  Zacytuj
 • Udostępnij