Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
XX Years of Economic Department Ryszard Orłowski s. 7-8
Problemy tworzenia infrastruktury w procesie rozwoju społeczno-ekonomicznego Wacław Grzybowski Piotr Karpuś Bogumiła Mucha-Leszko s. 9-28
Le risque et les experiences à la gestion de l'économie nationale Wacław Grzybowski s. 29-46
Rola i zadania PZPR w rozwiązywaniu sprzeczności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Romuald Poliński s. 47-70
Delimitation Problems of Urban Agglomerations in Poland and in Other Countries Urszula Wich s. 71-83
General Regularities in the Development of Agriculture Taxation Systems in European Socialist States Alicja Pomorska s. 85-99
Geneza i rozwój rozliczania nakładów i dochodów w czasie Henryk Ronek s. 101-118
Zacofanie i rozwój : aspekt regionalny Jan Waszczyński s. 119-142
Główne kierunki zmian w systemie kierowania przedsiębiorstwami państwowymi w roku 1981 Piotr Karpuś Andrzej Żuk s. 143-157
Wielowymiarowa analiza statystyczna Mieczysław Sobczyk s. 159-170
Rozwój polityki regionalnej w krajach Europy zachodniej Bogumiła Mucha-Leszko s. 171-198
Problems of Production and National Wealth in Henryk Kamieński's Economic Theory Zdzisław Szymański s. 199-220
The Subject and Method of the Social Economy of Stanisław Grabski Stanisław Duda s. 221-232
The Level of Births and Deaths in the Lublin Province in 1867-1912 Tadeusz Mazur s. 233-254
Die Mittel und Dienstleistungen des Nachrichtenwesens als Gegenstand der Forschungen der ökonomischen Geographie Tadeusz Hoff s. 255-283
Heuristic Solving Linear Programming Problems Władysław Tomaszewski s. 285-298
Einige Bemerkungen über die Degeneration der optimalen Lösungen in den Aufgaben der linearen Programmierung Janusz Merkel s. 299-307
Prerequisites of Development, the Function and Place of Workers' Inventiveness in a State Establishment in the Light of the Economic Reform Zbigniew Mitura s. 309-325
Zur aktiven Rolle der Preise bei sozialistischen Wirtschaft Henryk Mamcarz Jerzy Węcławski s. 327-339
Soziales Minimum des Studenten in Polen in den Jahren 1978-1983 : Beschreibung der Methode und ein Bewertungsversuch Michał Zieliński s. 341-349
La conception de Stanislas Staszic de l'aide aux agriculteurs Stanisław Gędek s. 351-362
Methods of Considering Risk in Programming Models Used in Agriculture Stanisław Gędek s. 363-379