Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teoria procentu Knuta Wicksella Katarzyna Appelt s. 9-17
Dylematy oceny zdolności kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw Paweł Baltyn s. 19-25
Kierunki lokowania nadwyżek finansowych przez inwestorów indywidualnych w Polsce w latach 2008-2012 Aurelia Bielawska Dominika Kordela s. 27-35
Szanse i zagrożenia wynikające z zarządzania przedsiębiorstwem handlowy w strefie euro : wyniki badań eksploracyjnych Wioletta Czemiel-Grzybowska s. 37-47
Model ANOVA alternatywą dla badań nad podatkiem VAT Bogusława Dobrowolska s. 49-56
Instrumentarium zarządzania płynnością finansową w jednostkach samorządu terytorialnego Marek Dylewski s. 57-66
Analiza wpływu czasu wygaśnięcia na ryzyko korytarzowych opcji kupna Ewa Dziawgo s. 67-76
Wykorzystanie instrumentów rynku finansowego przez jednostki samorządu terytorialnego w utrzymaniu płynności finansowej Beata Zofia Filipiak s. 77-87
Tendencje w wynagrodzeniach kadr zarządzających w bankach wybranych krajów Mateusz Folwarski s. 89-97
Edukacja finansowa wobec rozwoju rynku alternatywnych usług finansowych Bożena Frączek Krystyna Mitręga-Niestrój s. 99-107
Szanse i zagrożenia rozwoju polskiego rolnictwa w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Maria Magdalena Grzelak s. 109-117
Skłonność Polaków do stosowania innowacyjnych instrumentów płatniczych Janina Harasim s. 119-127
Czynniki polityki dywidendowej w warunkach polskich Bogna Kaźmierska-Jóźwiak s. 129-135
Rynek płatności mobilnych w Polsce : stan i perspektywy rozwoju Monika Klimontowicz s. 137-146
Zastosowanie metody Hellwiga do konstrukcji modelu ekonometrycznego dla stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych Adam Kopiński Dariusz Porębski s. 147-156
Rola podatków bezpośrednich w zasilaniu budżetu państwa w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej Anna Kosidłowska s. 157-165
Modele mikro-makro finansowych zmiennych jakościowych Jarosław Bielak Mieczysław Kowerski Mariusz Poninkiewicz s. 167-178
Inwestowanie odpowiedzialne społecznie na europejskich rynkach wschodzących Elżbieta Kubińska s. 179-188
Alternatywne waluty wirtualne Robert Kurek s. 189-196
Koszt kapitału własnego w przedsiębiorstwie jako koszt podatkowy : rozwiązania modelowe Anna Leszczyłowska s. 197-205
Wpływ wyników sportowych MUFC na kursy akcji i kwotowania indeksów na giełdach w Nowym Jorku i Londynie Sebastian Majewski s. 207-218
Popyt na rynku złota Katarzyna Mamcarz s. 219-229
Podatkowe instrumenty antykryzysowe Paweł Dec Piotr Masiukiewicz s. 231-239
Efektywność funduszy akcyjnych w Polsce Agnieszka Moskal Danuta Zawadzka s. 241-250
Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce na przykładzie aktywności specjalnych stref ekonomicznych Magdalena Jasiniak Radosław Pastusiak s. 251-262
Ocena efektywności inwestycji gospodarstw domowych na przykładzie funduszy inwestycyjnych Radosław Pietrzyk s. 263-274
Bitcoin a definicja i funkcje pieniądza Anna Piotrowska s. 275-283
Obszary integracji giełdowych rynków akcji w krajach muzułmańskich Dariusz Piotrowski s. 285-294
Publiczny rynek gazu w Polsce Piotr Prewysz-Kwinto Grażyna Voss s. 295-306
Sukuk : źródło pozyskiwania kapitału na islamskim rynku długu Blandyna Puszer s. 307-317
Zróżnicowanie składek na europejskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC Anna Szymańska s. 319-332
Elektroniczne procedury w zamówieniach publicznych jako narzędzie poprawy efektywności sektora publicznego Jarosław Szymański s. 333-347
Indeksy towarowe III generacji a efektywność inwestycji finansowych na rynkach towarowych Jacek Tomaszewski s. 349-359
Ocena kondycji finansowej oraz strategii finansowania powszechnych towarzystw emerytalnych w latach 2008-2012 Paweł Trippner s. 361-369
Evaluation of technology-based business proposals by venture capital investors : example of healthcare sector Monika Walicka s. 371-382
Wpływ nowych zasad rachunkowości i sprawozdawczości na wynik finansowy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Grażyna Sordyl Elżbieta Wanat-Połeć s. 383-391
Zróżnicowanie branżowe poziomu i struktury kapitału własnego Elżbieta Wrońska-Bukalska s. 393-402
Dlaczego pieniądz elektroniczny pozostaje martwą koncepcją? Tomasz Zieliński s. 403-415