Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Urszula Wich s. 7-8
Informacja jako zasób niematerialny w warunkach globalizacji Grzegorz Grela Elżbieta Skrzypek s. 11-28
Uwagi o strukturze celów i efektywności gospodarowania na podstawowych szczeblach gospodarki Jan Waszczyński s. 29-42
Wzrost gospodarczy a rozwój społeczny Mariusz Kicia s. 43-54
Sektor nowych prywatnych przedsiębiorstw w gospodarce polskiej - jego geneza i struktura Maciej Bałtowski Szymon Żminda s. 55-67
Rola działań pozarządowych w kreowaniu polskiej polityki społecznej Marek Tkaczuk s. 69-79
Miejsce turystyki w gospodarce i ocena jej jakości Marie Gabryśová s. 81-95
Rozwój powiązań inwestycyjnych między Wspólnotą Europejską a Japonią w latach 1986-2003 Paweł Pasierbiak s. 97-112
Wzrost znaczenia Chin w gospodarce światowej Tomasz Białowąs s. 113-126
Zasady gospodarki budżetowej w ujęciu teoretycznym Jolanta Szołno-Koguc s. 129-144
Sektor bankowy wobec reformy emerytalnej Piotr Zieliński s. 145-153
Ochrona przed ryzykiem klientów banków - działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Tamara Galbarczyk s. 155-169
Kształtowanie polityki pieniężnej w Rosji po 1990 roku Helena Żukowska s. 171-186
Transformacja systemu bankowego na Ukrainie oraz możliwości wykorzystania doświadczeń polskich Iryna Bezrukowa s. 187-196
Model Doskonałości EFQM - jak efektywnie zarządzać organizacją Joanna Świerk s. 199-209
Rola marketingu personalnego we współczesnym przedsiębiorstwie Agnieszka Izabela Baruk s. 211-218
Wpływ rynku na innowacyjność przedsiębiorstw - opinie kierowników Jerzy Baruk s. 219-237
Znaczenie innowacji w kształtowaniu jakości produktu Arkadiusz Kijek Tomasz Kijek s. 239-250
Wartość dla akcjonariuszy a wartość rynkowa akcji Elżbieta Maria Wrońska s. 251-262
Modele optymalizacji struktury kapitałowej i przykłady ich praktycznego zastosowania Piotr Bolibok s. 263-278
Strategie kapitału obrotowego netto z punktu widzenia maksymalizacji wartości dla właścicieli Anna Wawryszuk s. 279-291
Zastosowanie analizy strategii zarządzania płynnością w przedsiębiorstwie o produkcji sezonowej Anna Matras-Bolibok s. 293-307
Zysk w banku komercyjnym - wybrane problemy Zbigniew Martyniuk s. 309-320
Wykorzystanie rachunku kosztów jakości do podejmowania decyzji zarządczych Agnieszka Kister s. 321-330
Rachunek cyklu życia produktu w zarządzaniu kosztami długoterminowych umów o budowę Anna Urban s. 331-342
Ewolucja systemu rachunku kosztów Agnieszka Nóżka s. 343-354
Informacje o autorach s. 355-356
    Zacytuj
  • Udostępnij