Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność naukowa Antoniego Gurnicza : przegląd kierunków badań Anna Golec s. 1-21
A Note on the Theory of Capitalist Economic Development in Rosa Luxemburg Cosimo Perrota s. 23-30
Rosa Luxemburg e Antonio Gramsci : lo sviluppo economico nel capitalisto monopolistico : alcuni appunti metodologici Giorgia Vitantonio s. 31-59
Polityka społeczna na nowym etapie rozwoju Tadeusz Przeciszewski s. 61-84
Subwencje jako instrument polityki innowacyjnej w Republice Federalnej Niemiec Henryk Mamcarz s. 85-92
Handel zagraniczny w procesie rozwoju gospodarczego Japonii po II wojnie światowej : 1954-1984 Piotr Karpuś Andrzej Maśko s. 93-119
Tendencje rozwojowe gospodarki PRL Piotr Karpuś Bogumiła Mucha-Leszko s. 121-140
Rozwój usług bytowych w czterdziestoleciu PRL Genowefa Sobczyk s. 141-169
Budownictwo mieszkaniowe makroregionu środkowo-wschodniego Maria Bulanda Kazimierz Kacprzak s. 171-189
Ekspansja kapitału japońskiego Wacław Grzybowski s. 191-214
Przyczyny i konsekwencje opóźnień w rozwoju infrastruktury społecznej na terenach wiejskich Elżbieta Hławacz-Pajdowska s. 215-227
Metodyka budowy modelu strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem : zarys problematyki Zbigniew Szeloch s. 229-255
Model badania zdolności produkcyjnej pieców do obróbki cieplnej Witold Kurek s. 257-285
Niektóre problemy definiowania własności jako kategorii ekonomicznej Krzysztof Żuk s. 287-299
Wskaźniki wyrażające poziom produkcji roślinnej i ich związki z waloryzacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej Henryk Płudowski s. 301-314
Postęp techniczny a oszczędność i wydajność nakładów pracy żywej w procesie kombajnowego zbioru zbóż Piotr Gardziuk Józef Ostrowski Henryk Płudowski s. 315-328
Porównawcza analiza kosztów eksploatacji kombajnów zbożowych w SHR Ulhówek Józef Ostrowski s. 329-338
Produktywność czynników wytwórczych a skala produkcji w gospodarstwach indywidualnych makroregionu stołecznego w 1983 roku Henryk Łucjan s. 339-353
Wydajność pracy żywej i produktywność maszyn w wybranych gospodarstwach indywidualnych Dionizy Niezgoda Józef Ostrowski s. 355-366
Problem wprowadzenia wymienialności rubla transferowego na waluty wymienialne krajów kapitalistycznych Władysław Filar s. 367-375
O estymacji funkcji spektralnej procesów autoregresyjnych Adam Góral s. 377-393
Wykorzystywanie wariantowego modelu matematycznego w programowaniu rozwoju przemysłu zbożowo-młynarskiego Marian Compała s. 395-410
Metoda rozliczania kosztów pośrednich produkcji brojlerów kurzych Wanda Popiołek s. 411-419
Uwagi metodyczne rachunku kosztów pośrednich w produkcji chmielarskiej Anna Jargiełło s. 421-431
Zużycie paliw i energii elektrycznej na produkcję w przedsiębiorstwie rolniczym Józef Ostrowski s. 433-442
Specjalizacja w rolnictwie a rozwój gospodarki narodowej Gabriela Masłowska s. 443-449
Licencje jako instrument pobudzający własne prace badawczo-rozwojowe : na podstawie doświadczeń Kombinatu Przemysłowego "Huta Stalowa Wola" Mirosław Kurek s. 451-462
Ekonomiczny aspekt jakości Adam Puszcz s. 463-474