Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Urszula Wich s. 9-10
Kryzys światowy, nauka ekonomii i perspektywy rozwoju Zdzisław Sadowski s. 11-19
Sytuacja finansowa sektora polskich przedsiębiorstw na tle zjawisk kryzysowych w gospodarce Czesław Skowronek s. 21-36
Utopie społeczno-gospodarcze : historia i współczesność Maciej Bałtowski Grzegorz Kwiatkowski s. 39-53
Założenia modelowe opodatkowania dochodów Grzegorz Matysek s. 55-69
Ewolucja polityki handlowej w Europie w XIX wieku Monika Wojtas s. 71-82
Rola korporacji transnarodowych Stanów Zjednoczonych w handlu międzynarodowym w latach 1966-2007 Tomasz Białowąs s. 83-97
Czy istnieje ekonomiczne uzasadnienie stosowania pomocy państwowej w Unii Europejskiej? Magdalena Kąkol s. 99-116
Polityka zatrudnienia w realizacji celów spójności Unii Europejskiej Piotr Maleszyk s. 117-133
Struktura gospodarcza w polskich regionach i tendencje zmian Katarzyna Dyjach s. 135-148
Budżetowe skutki reformy emerytalnej Tomasz M. Budzyński s. 149-166
Wybrane cechy czynnika ludzkiego w rolnictwie polskim na tle innych krajów UE Anna Nowak s. 167-179
Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej branż przemysłu spożywczego Arkadiusz Kijek Tomasz Kijek s. 181-190
Działania restrukturyzacyjne Krajowej Spółki Cukrowej SA w świetle reformy rynku cukru w Unii Europejskiej Teresa Kondrakiewicz Krzysztof Żuk s. 191-208
Warrant akcyjny : konstrukcja i funkcjonowanie instrumentu Henryk Mamcarz s. 211-222
Autokorelacja stóp zwrotu w badaniu słabej efektywności polskiego rynku kapitałowego Tomasz Bar Ewa Widz s. 223-232
Rola kapitałów własnych w gospodarce finansowej banków Tamara Anna Galbarczyk s. 233-248
Emisja obligacji komunalnych jako źródło długoterminowego kapitału obcego Wojciech Misterek s. 249-261
Przegląd teorii objaśniających politykę dywidend Elżbieta Maria Wrońska s. 263-275
Klasyfikacje outsourcingu Anna Korzeniowska s. 277-285
Rozwój rachunku kosztów : od Activity Based Costing do Time-Driven ABC Paweł Wroński s. 287-294
Odkrywanie wzorów kulturowych w procesie kształtowania kultury organizacyjnej Czesław Sikorski s. 297-315
Dyskusja nad pojęciem kultury organizacyjnej Dorota Chmielewska-Muciek s. 317-331
Organizacja zorientowana procesowo Mariusz Hofman s. 333-343
Zastosowanie modeli zmiennych jakościowych do wyznaczania czynników determinujących wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 Barbara Fura s. 345-357
Informacje o autorach s. 359-360
    Zacytuj
  • Udostępnij