Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Some Issues Concerning the International Monetary Crisis in the Western System Livia Fornaciari Diavoli s. 1-10
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zasoby dóbr trwałego użytku w wiejskich gospodarstwach domowych rejonu kanału Wieprz-Krzna Zofia Mykowska s. 11-34
Kierunki ewolucji struktury agrarnej gospodarstw chłopskich w rejonach uprzywilejowanych : próba syntezy wyników badań Andrzej Pakuła s. 35-55
Ruch zatrudnionych w przemyśle w województwie lubelskim Marta Barbara Brylska-Niewiadomska s. 57-92
    Zacytuj
  • Udostępnij
Niektóre zagadnienia rekonstrukcji organizacyjno-technicznej przemysłu owocowo-warzywnego Lubelszczyzny Lilia Wetoszka s. 93-111
Czynnik ludzki w gospodarce Sławomir Kozłowski s. 113-140
Zmiany w strukturze zatrudnienia kadr kwalifikowanych w województwie lubelskim Halina Błaziak-Duda s. 141-178
Możliwości i zalety zastosowania cen fabrycznych w ewidencji księgowej wyrobów gotowych Henryk Ronek s. 179-188
Stan i perspektywy rozwoju ludności w Holandii Władysław Kwiecień s. 189-220
    Zacytuj
  • Udostępnij
Przychody pieniężne gospodarstw indywidualnych w województwie lubelskim w latach 1958-1970 Stefan Ogrodnik s. 221-248
Efektywność nawożenia w kluczu Państwowych Gospodarstw Rolnych Sosnowca Krystyna Gagoś s. 249-272