Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dynamika i struktura innowacji technicznych we współczesnej gospodarce kapitalistycznej Franciszek Budziński s. 1-10
Ceny a warunki równowagi rynkowej Wacław Grzybowski s. 11-32
The System of Social Justice in the Vision of History of Henry Kamieński Zdzisław Szymański s. 33-54
Tendencje zmian zatrudnienia w rolnictwie w świetle spisów powszechnych Mieczysław Sobczyk s. 55-74
Czynniki i bariery rozwoju aglomeracji miejskich w Polsce Urszula Wich s. 75-90
Sektor państwowy w gospodarce USA Bogumiła Mucha s. 91-105
Zmiany strukturalne w rolnictwie RFN w latach 1949-1982 Stanisław Kondrasiuk s. 107-129
Teoria a praktyka lokalizacji przemysłu w warunkach polskich i na przykładzie województwa lubelskiego Andrzej Miszczuk s. 131-154
Zróżnicowanie płac według poziomu wykształcenia w latach 1958-1983 Barbara Zygmunt s. 155-176
Transportochłonność produkcji w wieloobiektowym przedsiębiorstwie rolniczym na przykładzie kombinatu PGR Przewodów Piotr Gradziuk Józef Ostrowski Henryk Płudowski s. 177-188
Identyfikacja okresu wahań występujących w ekonomicznych szeregach czasowych Adam Góral s. 189-202
Analiza proporcji zasiewów owsa i jęczmienia jarego w gospodarce indywidualnej Zofia Furman Dionizy Niezgoda s. 203-217
Relacje cen a rozwój produkcji drobiarskiej Elżbieta Klimont Wanda Popiołek s. 219-234
Wybrane czynniki wpływające na czas oprysków w sadach wielkotowarowych Wojciech Majerowski s. 235-254
Ocena skutków działania reformy gospodarczej w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej Wiesław Głąb s. 255-268
Evolution der Industrieorganisation und -leitung in Polen : 1944-1984 Zbigniew Szeloch s. 269-289
Rozwój form i struktur organizacyjnjych, system informacyjny branżowego transportu samochodowego resortu górnictwa w Lubelskim Zagłębiu Węglowym Bogusław Sander s. 291-310
Substytucja ziemi nawozami mineralnymi w gospodarstwach indywidualnych Dionizy Niezgoda s. 311-319
Społeczno-prawna pozycja rolników indywidualnych w świetle nowych ustaw rolnych Luba Matraszek s. 321-338
Stan badań nad ekonomicznymi skutkami absencji chorobowej pracowników dojeżdżających do pracy Jerzy Kitowski s. 339-353
Zmiany w strukturze organizacyjnej spółdzielczości spożywców regionu lubelskiego w okresie PRL Zbigniew Mitura s. 355-378
Zróżnicowanie płac według działów gospodarki uspołecznionej PRL w latach 1960-1983 Janina Szubstarska s. 379-396