Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect na tle głównych alternatywnych systemów obrotu w Europie Roman Asyngier s. 7-16
Otwartość handlowa i dywersyfikacja eksportu a wzrost gospodarczy w latach 1995-2011 Tomasz Białowąs s. 17-26
Migration capital as strategic resource of Ukraine regional development Nataliya Andrusyshyn Mariana Bil Lyudmyla Kovalchuk s. 27-33
Geneza koncepcji zarządzania wiedzą Dorota Chmielewska-Muciek s. 35-44
System edukacji w Finlandii czynnikiem sprzyjającym innowacyjności gospodarki Jakub Czerniak s. 45-52
Kariera rodzinna kobiet w Polsce - analiza wybranych wskaźników na poziomie makro Marta Dolecka Dorota Raczkiewicz s. 53-61
Przyczyny i efekty współpracy przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu Ada Domańska s. 63-72
Industrial relations under various administrations in Nigeria: a political-temporal analysis of trade disputes, work stoppages and human work-day losses (1970–2004) Julius A. Ada Rose A. Adalikwu Richard Ingwe s. 73-84
Determinanty inwestycji przedsiębiorstw Anna Kasprzak-Czelej s. 85-92
Analiza efektywności działań innowacyjnych w obszarze marketingowym i organizacyjnym w przedsiębiorstwach przemysłu przetwórczego Arkadiusz Kijek s. 93-101
Przesłanki wprowadzania polityki zarządzania wiekiem w polskich przedsiębiorstwach Iwona Mendryk s. 103-112
Bariery we współpracy przedsiębiorstw innowacyjnych z instytucjami otoczenia biznesu Wojciech Misterek s. 113-121
Efektywność automatycznych stabilizatorów koniunktury w Unii Europejskiej Magdalena Katarzyna Kąkol Bogumiła Mucha-Leszko s. 123-132
Strefa wolnego handlu między Unią Europejską i Republiką Korei Paweł Pasierbiak s. 133-142
Regionalna integracja gospodarcza w Azji Monika Wojtas s. 143-151
Zalety i wady obowiązującego schematu limitowania deficytu i długu samorządowego w Polsce Katarzyna Wójtowicz s. 153-161
Polityka integracyjna Francji - motywy, koncepcja i rezultaty Bogumiła Mucha-Leszko s. 165-178
"Nowe kierunki rozwoju lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych ośrodków w metropoliach", Andrzej Łuszczyn, Warszawa 2013 : [recenzja] Marek Dylewski Andrzej Łuszczyn (aut. dzieła rec.) s. 181-182