Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
NewConnect in comparison with multilateral trading facilities in Europe. Irregularities in the functioning of the Polish MTF market Roman Asyngier s. 9-23
Koszty transportu a rozwój handlu i produkcji międzynarodowej Tomasz Białowąs s. 25-34
Wykorzystanie miar finansowych do oceny efektywności marketingu Ilona Bondos s. 35-43
Analiza deficytu sektora finansów publicznych w Polsce w latach 2007-2012 Tomasz M. Budzyński s. 45-53
Struktura i znaczenie największych przedsiębiorstw publicznych w Polsce w latach 1996-2011 Joanna Czplak Robert Żyśko s. 55-65
Edukacja jako determinanta innowacyjności gospodarki Jakub Czerniak s. 67-77
Wielkość bezrobocia w Polsce według spisu ludności w porównaniu z pozostałymi danymi statystyki publicznej Marta Dolecka Dorota Raczkiewicz s. 79-89
Tożsamość spółdzielcza banku spółdzielczego na przykładzie Banku Spółdzielczego w Kościanie Maria Magdalena Golec s. 91-100
Zagraniczne inwestycje kapitałowe banków komercyjnych działających w polskim sektorze bankowym Zbigniew Korzeb s. 101-110
Procesy integracyjne europejskiego rynku funduszy inwestycyjnych z perspektywy rynków wschodzących Elżbieta Kubińska s. 111-120
Orientacje i koncepcje nadzoru ubezpieczeniowego a użyteczność informacji w ujęciu na osi czasu Robert Kurek s. 121-128
Państwo a kapitał społeczny Józef Łobocki s. 129-137
Akcje kopalni złota jako instrument inwestowania kapitału Katarzyna Mamcarz s. 139-149
Znaczenie i perspektywy euro w funkcji waluty rezerwowej Bogumiła Mucha-Leszko s. 151-159
Wpływ polityki banków komercyjnych na stabilność rynków finansowych Joanna Stawska s. 161-169
Proces kaskadowania strategii na przykładzie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Joanna Świerk s. 171-181
Analiza wybranych aspektów planowania wizerunkowych działań strategicznych i operacyjnych w kontekście polskich firm Dariusz Tworzydło Norbert Życzyński s. 183-192
Metropolie - czynnik integracji czy dezintegracji regionów? Urszula Wich s. 193-201
"Efektywność fiskalna bodźców podatkowych wspierających działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw", Adam Adamczyk, Szczecin 2013 : [recenzja] Beata Zofia Filipiak Adam Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 203-205
"Gospodarka Polski 1990-2011. T.1: Transformacja", Michał Gabriel Woźniak, Warszawa 2012 : [recenzja] Jan Zalewa Michał Gabriel Woźniak (aut. dzieła rec.) s. 205-207