Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza oddziaływania operacji odwrotnych splitów na notowania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Roman Asyngier s. 7-18
Inwestycje a wzrost gospodarczy Chin w latach 1980-2012 Tomasz Białowąs s. 19-29
The role of foreign value added in creating Poland's comparative advantage in world merchandise exports Tomasz Białowąs Monika Wojtas s. 31-40
Czynniki determinujące szczęście w świetle indeksu lepszego życia OECD oraz indeksu dobrobytu (Legatum Prosperity Index) Jakub Czerniak s. 41-48
Bezrobocie w Polsce w okresie międzywojennym w kontekście jakości danych w spisach ludności Marta Dolecka Dorota Raczkiewicz s. 49-58
Równowaga rynkowa na rynku usług zdrowotnych : ujęcie teoretyczne Magdalena Jaworzyńska s. 59-68
Richard Coudenhove-Kalergi jako autor koncepcji unii federalnej oraz inicjator procesów integracyjnych w Europie Aneta Jarosz-Angowska Bogumiła Mucha-Leszko s. 69-78
Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz polityka wobec nich Korei Południowej w latach 1998-2012 Paweł Pasierbiak s. 79-89
Inwestycje a wielkość przychodów sektora MSP w Polsce Piotr Piwowarski s. 91-100
Emisja obligacji jako źródło finansowania działalności podmiotów gospodarczych Beata Słowik s. 101-110
The role of the exchange rate policy in the Lativan economy Katarzyna Twarowska s. 111-124
Nieruchomości w modelach biznesowych przedsiębiorstw branży handlu detalicznego artykułami szybko rotującymi (FMCG) Anna Wawryszuk-Misztal Elżbieta Wrońska-Bukalska s. 125-134
Udział w podatkach państwowych a problem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce Katarzyna Wójtowicz s. 135-143