Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy zanieczyszczenia naturalnego środowiska agroekologicznego Władysław Kwiecień s. 1-15
Systemowa koncepcja organizacji Zbigniew Szeloch s. 17-23
Капитальные вложения и воспроиздоственная структура народного хозяуства Bogumiła Mucha s. 25-39
Kapitalistyczny międzynarodowy podział pracy a struktura współczesnej gospodarki światowej Andrzej Maśko s. 41-58
Rozwój planowania przestrzennego w Polsce Urszula Wich s. 59-72
Organizacja, planowanie i finansowanie działalności naukowo-badawczej w krajach socjalistycznych Anna Grabowiecka s. 73-97
Znaczenie jakości i nowoczesności produkcji w gospodarce narodowej Bogusław Ślusarczyk s. 99-109
Zysk a efektywność produkcji w rozwiniętej gospodarce socjalistycznej : problemy teorii i praktyki radzieckiej Romuald Poliński s. 111-136
W kwestii konstrukcji prawnej przedsiębiorstwa państwowego Zbigniew Mitura s. 137-151
Ekonomiczne rozmiary produkcji przedsiębiorstwa Wacław Grzybowski s. 153-167
Istota sezonowości produkcji Genowefa Sobczyk s. 169-182
Zagadnienie prognozowania plonów w świetle literatury Mieczysław Sobczyk s. 183-200
Prognozowanie efektywnego czasu pracy dla robotników grupy przemysłowej Leopold T. Brzyski s. 201-216
Planowanie i prognozowanie zapotrzebowania na kadry kwalifikowane w spółdzielczości mieszkaniowej Maria Wrochna-Bulanda s. 217-235
Rola podstawowych czynników produkcji we wzroście globalnej produkcji rolniczej Dionizy Niezgoda s. 237-250
Pozarolnicze kwestie społeczno-ekonomiczne w programach ludowych drugiej połowy okresu międzywojennego Anna Golec s. 251-267
Struktura ekonomiczna powiatu hrubieszowskiego przed uwłaszczeniem a problem marginalnego rozwoju Józef Duda s. 269-294