Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Urszula Wich s. 9-10
Akcyjny certyfikat dyskontowy - produkt strukturyzowany inwestowania w zmienność Henryk Mamcarz s. 13-25
Rola działalności depozytowo-kredytowej w gospodarce banków komercyjnych w Polsce Tamara Galbarczyk s. 27-40
Rekomendacje analityków a kursy akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2002-2006 Piotr Bolibok s. 41-53
Istota i znaczenie fiskalne podatku od gier w systemie dochodów państwa Katarzyna Wójtowicz s. 55-68
Wyjaśnienie wypłat dywidend w oparciu o teorie substytucji i hierarchii źródeł finansowania Elżbieta Maria Wrońska s. 69-80
Metodologiczne problemy w analizie zależności między zarządzaniem kapitałem obrotowym netto a wartością dla właścicieli Anna Wawryszuk-Misztal s. 81-95
Wartość rezydualna jako istotny komponent wartości przedsiębiorstwa Katarzyna Maria Mamcarz s. 97-111
Czynniki determinujące efektywność systemu informacyjnego rachunkowości Adam Bujak s. 113-127
Pomiar kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach zorientowanych projektowo Mariusz Hofman s. 131-141
Budowanie relacji z otoczeniem jako kompetencja organizacji Iwona Mendryk s. 143-155
Historia powstania i ewolucja strategicznej karty wyników Joanna Świerk s. 157-165
Znaczenie płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem Henryk Zagórski s. 167-174
Zarządzanie oparte na rachunku kosztów działań Agnieszka Nóżka s. 175-184
Marka jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku wyrobów cukierniczych Teresa Kondrakiewicz s. 185-198
Koncepcja konkurencji według szkół austriackiej i chicagowskiej - analogie i różnice Magdalena Katarzyna Kąkol s. 201-218
Potencjalne korzyści z Rundy Doha dla krajów rozwiniętych i rozwijających się Monika Wojtas s. 219-233
Procedura nadmiernego deficytu Tomasz M. Budzyński s. 235-251
Problemy harmonizacji podatkowej w krajach Unii Europejskiej Jolanta Szołno-Koguc s. 253-266
Początki współpracy europejskiej w dziedzinie energetyki jądrowej Aleksandra Gawlikowska-Fyk s. 267-279
Kwestie ochrony środowiska we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej Bożena Oleszko-Kurzyna s. 281-296
Postrzeganie ceny jako miernika wartości przez nabywców produktów spożywczych Przemysław Łukasik s. 297-309
Rola informacji we współczesnych procesach rozwoju regionalnego Urszula Wich s. 311-320
Partnerstwo publiczno-społeczne jako etap ewolucji podmiotów polityki społecznej w Polsce Marek Tkaczuk s. 321-330
Techniki realizacji zabezpieczenia społecznego Piotr Zieliński s. 331-340
Finansowanie ustawowego ubezpieczenia chorobowego w RFN Grzegorz Chałupczak s. 341-353
Ocena poziomu internacjonalizacji przedsiębiorstw zagranicznych działających na rynku FMCG w Polsce Dorota Bartosińska Mariusz Sagan s. 355-365
Pojęcie "elastyczne formy zatrudnienia" w opinii przedsiębiorców z województwa lubelskiego Jacek Czarecki Robert Zajkowski s. 367-379
Taksonomiczna ocena miast Lubelszczyzny na podstawie wybranych wskaźników Paweł Wroński s. 381-390
Informacje o autorach s. 391-392
    Zacytuj
  • Udostępnij