Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Panu Profesorowi Janowi Zalewie na Jego piękny Jubileusz! Grzegorz Rybicki s. 3-5
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wstęp Jerzy Węcławski s. 9-10
  Zacytuj
 • Udostępnij
W kręgu ekonomicznych problemów wsi i rolnictwa : sylwetka Profesora Jana Zalewy Józef Duda s. 11-16
Żywotność ekonomiczna indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce w 2008 r. Lech Goraj s. 17-29
Pozycja Krajowej Spółki Cukrowej SA na polskim rynku cukru Teresa Kondrakiewicz s. 31-46
Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i innych krajach europejskich Aleksandra Kowalska s. 47-63
Różnorodność i bieguny współczesnego kapitalizmu Sławomir Grzegorz Kozłowski s. 65-80
Podstawy teoretyczne i realizacja polityki fiskalnej w strefie euro Magdalena Katarzyna Kąkol Bogumiła Mucha-Leszko s. 81-102
Rozwój obszarów wiejskich jako priorytet wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej Bożena Oleszko-Kurzyna s. 103-117
Bezrobocie w województwie lubelskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich na tle kraju w warunkach kryzysu gospodarczego Henryk Rudnicki s. 119-135
Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w województwie lubelskim w latach 2007-2013 w świetle dokumentów strategicznych Grzegorz Rybicki s. 137-148
Sektor przedsiębiorstw w procesie transformacji polskiej gospodarki Czesław Skowronek s. 149-169
Zachowania rynkowe przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia gospodarczego Genowefa Sobczyk s. 171-184
Zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach globalizacji Władysław Szymański s. 185-200
Hierarchia czynników produkcji a model rolnictwa polskiego w "Ekonomice narodowej" Stanisława Głąbińskiego Zdzisław Szymański s. 201-213
Możliwości i ograniczenia rozwojowe rolnictwa : doświadczenia 5-lecia Polski w Unii Europejskiej Franciszek Tomczak s. 215-229
Banki spółdzielcze w konkurencyjnym otoczeniu Jerzy Węcławski s. 231-248
Racjonalność w rachunku ekonomicznym rolnictwa Józef Stanisław Zegar s. 249-262
Zależność między rentownością a płynnością finansową spółdzielni mleczarskich w Polsce Maria Zuba s. 263-273
Bibliografia prac prof. dr hab. Jana Zalewy i prac napisanych pod Jego kierunkiem naukowym Bożena Oleszko-Kurzyna s. 275-282
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ilustracje s. 283-291
  Zacytuj
 • Udostępnij