Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Urszula Wich s. 9-11
Znaczenie surowców energetycznych w gospodarce światowej Aleksandra Gawlikowska-Fyk s. 15-32
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego Chin Tomasz Białowąs s. 33-46
Wspólna polityka rolna a przemiany strukturalne w rolnictwie Unii Europejskiej Monika Wojtas s. 47-60
Polityka społeczna Unii Europejskiej wobec zjawiska ubóstwa Grzegorz Baczewski s. 61-78
Ochrona patentowa jako element polityki proinnowacyjnej Jakub Czerniak s. 79-91
Realizacja Strategii Lizbońskiej w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w ujęciu regionalnym Anna Matras-Bolibok s. 93-102
Statystyczna analiza aktywności ekonomicznej ludności w Polsce w latach 1992-2006 Dorota Bartosińska Anna Jankiewicz-Siwek s. 103-117
Emerytura z obowiązkowego filara kapitałowego Piotr Zieliński s. 119-133
Rozwój organizacji społecznych w Polsce w kontekście zmian w środowisku ich działania Marek Tkaczuk s. 135-148
Przemiany struktury agrarnej w indywidualnym rolnictwie Jan Zwolak s. 149-159
Postawy rolników wobec grup producentów rolnych Bożena Oleszko-Kurzyna s. 161-176
Antyintelektualizm w zarządzaniu Czesław Sikorski s. 179-190
Wykorzystanie kapitału intelektualnego w procesach innowacji Małgorzata Dolińska s. 191-199
Wykorzystanie analizy wielowymiarowej w ocenie poziomu zarządzania wiedzą Joanna Paliszkiewicz Elżbieta Skrzypek s. 201-214
Szkoła jako ucząca się organizacja Barbara Fura s. 215-227
Rola public relations we współczesnym przedsiębiorstwie Aneta Brylska s. 229-240
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa z perspektywy mikro- i makroekonomicznej Piotr Bolibok s. 241-254
Controlling procesów w polskich przedsiębiorstwach Mariusz Hofman s. 255-264
Horyzont inwestycyjny a techniki analityczne polskich inwestorów Mariusz Kicia s. 267-276
Zależność między zarządzaniem kapitałem obrotowym netto a rentownością na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Anna Wawryszuk-Misztal s. 277-287
Czynniki i bariery rozwoju technologii informatycznej w bankach komercyjnych w Polsce Zbigniew Martyniuk s. 289-302
Rynek hipotecznych kredytów mieszkaniowych w Rosji Paweł Augustynowicz s. 303-315
Raportowanie wartości - komunikowanie wyników finansowych czy kształtowanie relacji z inwestorami? Elżbieta Maria Wrońska s. 317-330
Struktura bilansu a rentowność i płynność finansowa przedsiębiorstwa Janusz Narkiewicz s. 331-345
Metody kosztowe wspomagające zarządzanie jakością Agnieszka Kister s. 347-356
Rozwój rachunku kosztów działań Agnieszka Nóżka s. 357-367
Informacje o autorach s. 369-370
    Zacytuj
  • Udostępnij