Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Die Konzentration und Laufzeit von Investitionen in Ungarn Tibor Szasz s. 1-12
Niektóre aspekty procesu reprodukcji ludności Bułgarii po drugiej wojnie światowej Władysław Kwiecień s. 13-32
Determinanty wyboru oraz realizacji strategii intensywnego rozwoju przemysłu w Niemieckiej Republice Demokratycznej Henryk Mamcarz s. 33-47
Powstanie i ewolucja polityki regionalnej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej Bogumiła Mucha-Leszko s. 49-63
Ekonomiczne determinanty podziału kompetencji cenotwórczych Wacław Grzybowski Jerzy Węcławski s. 65-80
Optymalizacja konsumpcji a podstawowy cel gospodarki socjalistycznej Stanisław Ślusarczyk s. 81-91
Czynniki ograniczające działalność modernizacyjną w przedsiębiorstwie przemysłowym Barbara Janczewska Zbigniew Szeloch s. 93-106
Efektywność gospodarowania rolniczych spółdzielni produkcyjnych w Polsce w latach 1976-1978 Sylwester Drozd Jan Matraszek s. 107-124
Analiza związków substytucyjnych między ziemią a środkami obrotowymi Dionizy Niezgoda s. 125-133
O przydatności praktycznej metod T.P. Wrighta, M.P. Guiberta i J.R. de Jonga w analizie ekonomicznej przedsiębiorstw przemysłu maszynowego Leopold Brzyski Zdzisław Ostrowski s. 135-144
Kierunki i formy postępu techniczno-organizacyjnego w usługach Genowefa Sobczyk s. 145-162
Zastosowanie analizy widmowej do badania szeregów czasowych Adam Góral s. 163-175
Idea zastosowania korelacji kanonicznej do wyboru optymalnego zbioru zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego Kazimierz Kacprzak s. 177-184
Wielkość stad, obsady bydła i krów oraz skupu mleka w zależności od powierzchni gospodarstwa indywidualnego Zenon Kot Krystyna Oleszek s. 185-196
Sezonowość nakładów pracy w produkcji sadowniczej i polowej Wojciech Majerowski s. 197-218
Sytuacja materialna studentów w świetle badań budżetowych Michał Zieliński s. 219-229
Podstawowe funkcje ekonomiczne systemu świadczeń rolniczych na tle sytuacji dochodowej gospodarstw chłopskich : część I : regulacyjna funkcja podatku Stefan Ogrodnik s. 231-250
Efektywność ekonomiczna wynalazczości pracowniczej : na przykładzie Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku Jerzy Baruk s. 251-265
Ewolucja struktury agrarnej i jej skutki społeczno-ekonomiczne w Niedrzwicy Kościelnej w okresie od XVIII w. do 1975 r. Kazimierz Drączkowski s. 267-306