Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany w strukturze i dynamice bezpośrednich inwestycji zagranicznym w polskim przemyśle przetwórczym Jerzy Różański Dorota Starzyńska s. 9-19
Wpływ kryzysu finansowego na inwestycje private equity Jerzy Węcławski s. 21-29
Wpływ uwarunkowań kulturowych na rozwój rynku funduszy venture capital Jakub Czerniak s. 31-42
Aniołowie biznesu w finansowaniu młodych przedsiębiorstw Przemysław Pluskota s. 43-53
Charakterystyka oraz przyczyny stosowania opcji rzeczowych w inwestycjach venture capital oraz private equity Piotr Zasępa s. 55-64
Praktyczne modele funkcjonowania spin-out i spin-off Robert Zajkowski s. 65-74
Pomiar ryzyka jako wyzwanie dla współczesnych finansów Elżbieta Kubińska Łukasz Markiewicz s. 75-83
Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia poprzez wykorzystanie kredytu technologicznego Maria Kurowska s. 85-93
Wykorzystanie funduszy unijnych przez polskie regiony w programowaniu 2007-2013 Magdalena Mosionek-Schweda s. 95-106
Kierunki oceny zarządzania wynikiem finansowym przedsiębiorstw Mirosław Krajewski s. 107-113
Zmiany tempa wzrostu gospodarczego a decyzje o wypłatach dywidend przez spółki publiczne Mieczysław Kowerski s. 115-124
Analiza reakcji inwestorów na zmianę wielkości wypłacanej dywidendy przez spółki notowane na GPW w Warszawie Tomasz Słoński Bartosz Zawadzki s. 125-135
Teoria kosztów transakcyjnych a grupy zakupowe Elżbieta Maria Wrońska s. 137-144
Analiza przepływów pieniężnych jako instrument prognozowania upadłości małych i średnich przedsiębiorstw Artur Stefański s. 145-155
Wpływ płynnych zasobów aktywów na wycene przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych Anna Wawryszuk-Misztal s. 157-167
Benchmarking we wdrażaniu strategicznej karty wyników Joanna Świerk s. 169-178
Zawartość informacyjna tradycyjnych rachunków kosztów na przykładzie spółki akcyjnej Sylwia Godlewska s. 179-187
Wykorzystanie przychodów zwrotnych w finansowaniu miast na prawach powiatu Jarosław Dziuba s. 189-198
Charakterystyka strategii finansowania firm rodzinnych na przykładzie spółek sektora usług turystycznych Bogna Kaźmierska-Jóźwiak Jakub Marszałek s. 199-208
Analiza porównanwcza systemu finansowania opieki zdrowotnej w Polsce z wybranymi krajami Magdalena Jaworzyńska s. 209-216
Finansowe instrumenty wsparcia rozwoju mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich w Polsce Agnieszka Strzelecka Ewa Szafraniec-Siluta Danuta Zawadzka s. 217-229
Efektywność towarowych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2009 Agnieszka Strzelecka Ewa Szafraniec-Siluta Danuta Zawadzka s. 231-241
Dotacje do zatrudnienia a sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce w latach 2008-2010 Andrzej Koza s. 243-251
Rynek krótkoterminowych papierów wartościowych w strefie euro - stan obecny i perspektywy jego rozwoju Blandyna Puszer s. 253-262
Geneza i struktura rynku uprawnień do emisji gazów cieplarnianych Grażyna Borys s. 263-271
Giełdy energii w Polsce Piotr Prewysz-Kwinto s. 273-283
Znaczenie dyrektywy UCITS IV dla polskiego rynku funduszy inwestycyjnych Wojciech Krawiec s. 285-293
Lewarowane i odwrotne fundusze ETF Tomasz Miziołek s. 295-305
Fundusze inwestycyjne odpowiedzialne społecznie Dorota Marzena Krupa s. 307-316
Testowanie stóp zwrotu i analiza ryzyka zmienności amerykańskich społecznie odpowiedzialnych funduszy inwestycyjnych na przykładzie FI Calvert Bogna Janik s. 317-326
Ujmowanie i wycena instrumentów finansowych a odpowiedzialność społeczna Bożena Kołosowska Grażyna Voss s. 327-336
Rola domów maklerskich w realizacji funkcji mobilizacyjnej giełdowego rynku akcji Anna Kasprzak-Czelej s. 337-345
Ocena inwestycji na NewConnect na podstawie płynności rynku i stopy zwrotu z akcji Dominika Kordela s. 347-358
Wysokość wskaźnika cena Roman Asyngier s. 359-369
Strategia zabezpieczająca protective put na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Katarzyna Królik-Kołtunik s. 371-381
Efektywność zdywersyfikowania portfela rynkowego GPW przy użyciu inwestycji w metale szlachetne Magdalena Walczak s. 383-393
Inwestycje w indeksy rynków towarowych a poziom cen i ryzyka na rynkach towarowych Jacek Tomaszewski s. 395-404
Opcje drabinowe - analiza własności Ewa Dziawgo s. 405-420
Prawo poboru jako instrument inwestowania kapitału Henryk Mamcarz s. 421-431
Wykorzystanie kontraktów futures do zabezpieczania ekspozycji na ryzyko walutowe Ewa Widz s. 433-443
Właściwości ryzyka pogodowego Andrzej Szopa s. 445-452