Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Urszula Wich s. 7-8
Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Tokarzewskim 1940-2001 Jerzy Węcławski s. 9-14
Wspomnienie o Profesorze Stefanie Ogrodniku 1926-2001 Jan Zalewa s. 15-18
Wykaz wybranych publikacji prof. dr. hab. Stefana Ogrodnika : w porządku chronologicznym Bożena Oleszko s. 19-22
Kanadyjski system podatkowy : zarys analizy Piotr Zalewa s. 23-34
Przyczyny i skutki kryzysu w systemie bankowym Rosji w 1998 roku Helena Żukowska s. 35-58
What is left of the Polish third way? Sławomir G. Kozłowski s. 59-73
Bezrobocie absolwentów na tle ogółu bezrobotnych w latach 1996-2000 Krystyna Zinczuk s. 75-87
Wspomaganie finansowe rolnictwa w Polsce w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych Maria Świętochowska s. 89-103
Strategiczne grupy agrobiznesowe Eugeniusz Bernat Dionizy Niezgoda s. 105-117
Strategie cen jako element strategii marketingowych Halina Pietras s. 119-132
Zabezpieczenie emerytalne w teorii i w praktyce Piotr Zieliński s. 133-142
Specyfika kapitałów w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych Teresa H. Bednarczyk s. 143-154
Preferencje, alokacja ryzyka i bezpieczeńśtwo realizacji deterministycznego kontraktu o charakterze adhezyjnym na przykładzie otwartego funduszu inwestycyjnego Jacek Bednarz s. 155-170
Holding jako forma współdziałania gospodarczego przedsiębiorstw Teresa Kondrakiewicz s. 171-186
Zapewnienie jakości kształcenia w szkole wyższej Agnieszka Piasecka Elżbieta Skrzypek s. 187-199
Jakość zasobów ludzkich w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstwa Lilia Skałecka Janina Szubstarska s. 201-213
Zarządzanie wiedzą jako podstawa efektywności zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem Elżbieta Skrzypek s. 215-227
Procesy restrukturyzacji produktowej w świetle wyników badań Lilia Skałecka Janina Szubstarska s. 229-242
Economic effects of employees-oriented privatization in view of research Krzysztof Żuk s. 243-250
Informacje o autorach s. 251-252