Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarys rozwoju polskiej radiofonii w aspekcie przestrzennym Tadeusz Hoff s. 1-20
Zarys rozwoju polskiej telewizji w aspekcie przestrzennym Tadeusz Hoff s. 21-39
Mikro- i mezzoekonomiczne podstawy polityki ekonomicznej państwa : teoria kosztów produkcji i podaży sektora prywatnego i publicznego Tadeusz Przeciszewski s. 41-62
Zasada kumulacji i substytucji w rozwoju nauki i techniki Franciszek Budziński s. 63-75
"Gospodarstwo społeczne" Józefa Supińskiego na tle procesu kształtowania się nauki o społeczeństwie Zdzisław Szymański s. 77-107
Myśl gospodarcza w ruchu ludowym na przełomie XIX i XX wieku Anna Golec s. 109-123
Zagrożenie środowiska naturalnego w procesie wzrostu produkcji żywnościowej Maria Lulek s. 125-139
Regulacyjne i stymulacyjne rozwiązania w konstrukcji podatku rolnego Elżbieta Chyrża s. 141-151
Procesy innowacyjne w gospodarce kapitalistycznej Marek Mazur s. 153-158
Marketingowa segmentacja rynku Janusz Pawlak s. 159-173
Metody ustalania obsad na stanowiskach nierobotniczych i ich wykorzystanie Bogusław Gulski s. 175-186
Zmiany w funkcjonowaniu działów zbytu u progu gospodarki rynkowej : na przykładzie Fabryki Samochodów w Lublinie Karol Tarkowski s. 187-197
Gospodarstwo rolne w świetle teorii : studium porównawcze Stanisław Gędek s. 199-214
Granice intensyfikacji produkcji mleka : rozwiązania modelowe Jerzy Bartoszcze Stanisław Gędek s. 215-219
Intensywność produkcji a dochody rolnicze w gospodarstwach indywidualnych Jerzy Bartoszcze s. 221-231
Ekonomiczna ocena wpływu wybranych czynników na efekty produkcyjne tuczu kurcząt rzeźnych Wanda Popiołek s. 233-241
Analiza kosztów produkcji ziemniaków w gospodarstwach indywidualnych Marianna Kuczyńska s. 243-253
Ekonomiczna ocena produkcji chmielarskiej w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych makroregionu środkowo-wschodniego Anna Jargiełło s. 255-261
Porównanie mierników współliniowości Elżbieta Maksymiak s. 263-277
Warunek wystarczający oraz warunki konieczne do koincydencji zmiennej objaśniającej Elżbieta Maksymiak s. 279-286