Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Aktywna polityka rynku pracy w Polsce Barbara Brylska s. 1-14
Psychologiczne skutki bezrobocia Marta Dolecka s. 15-24
Typy produkcji w koncepcji Władysława Zawadzkiego Stanisław Duda s. 25-49
Obligacje o zmiennym oprocentowaniu Henryk Mamcarz s. 51-64
Rynek pieniężny jako segment rynku finansowego Radosław Mącik s. 65-78
Zmiany w liczbie i strukturze pracujących w województwach makroregionu środkowowschodniego w pierwszych latach transformacji ustroju gospodarczego w Polsce Zbigniew Mitura s. 79-109
Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw Edward Nowak s. 111-123
Problemy handlowej obsługi wsi i rolnictwa Stefan Ogrodnik s. 125-132
Mikro- i mezzo- ekonomiczne podstawy polityki ekonomicznej państwa : część II : cena równowagi a polityka ochrony konkurencji Tadeusz Przeciszewski s. 133-150
Rozwój społeczno-gospodarczy w okresie byłej PRL i III Rzeczypospolitej w latach 1989-1995 : próba obiektywnej syntezy jako niezbędny wstęp do programowania zamierzeń na przyszłość Tadeusz Przeciszewski s. 151-161
Istota, pojęcie i rodzaje doradztwa Urszula Skurzyńska-Sikora s. 163-178
Quality Costs as an Element of a Management System Elżbieta Skrzypek s. 179-197
Motivation in Quality Management as a Factor of Market Success Elżbieta Skrzypek Katarzyna Szczepańska s. 199-213
Marketingpraktik vom polnischen small business Genowefa Sobczyk s. 215-224
Leasing as a Form of Financing Development Projects Mieczysław Sobczyk s. 225-235
Przyjęcia i zwolnienia z pracy a jakość zasobów ludzkich Janina Szubstarska s. 237-245
Praca jako kategoria systemu teoretycznego Józefa Supińskiego Zdzisław Szymański s. 247-269
Wybrane metody optymalizacji stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwach Karol Tarkowski s. 271-281