Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizational Problems of Our Civilization Jerzy Kurnal s. 7-12
Proces dezintegracji małżeństw w Republice Federalnej Niemiec Władysław Kwiecień s. 13-33
Czynniki wzrostu produkcji w przemyśle Niemieckiej Republiki Demokratycznej w latach 1960-1975 Henryk Mamcarz s. 35-43
Process of the Formation and Functioning of Economic Associations Zbigniew Szeloch s. 45-57
La problematique economique dans les programmes des partis paysans en Pologne : 1918-1939 Anna Golec s. 59-76
Zgodność celu przedsiębiorstwa z celem ogólnospołecznym Włodzimierz Ciseł s. 77-88
Poglądy na istotę i pojęcie równowagi gospodarczej Marian Compała s. 89-99
Analiza bazy materialno-technicznej wybranych branż i przedsiębiorstw usługowych Genowefa Sobczyk Krzysztof Wróblewski s. 101-118
Uwagi o możliwości usprawnienia analizy i prognozowania pracochłonności produkcji seryjnej Leopold Tadeusz Brzyski s. 119-127
Substytucja między pracą żywą, ziemią i kapitałem w gospodarstwach indywidualnych Dionizy Niezgoda s. 129-143
Ekonomiczne związki rolnictwa i przemysłu spożywczego z gospodarką narodową Mikołaj Zinczuk s. 145-157
Ocena przestrzennego ukształtowania rozłogu w wieloobiektowym przedsiębiorstwie rolniczym na przykładzie kombinatu PGR w Przewodowie Henryk Płudowski s. 159-172
Spektralna ocena zgodności modelu ARIMA z danymi empirycznymi Adam Góral s. 173-185
Kształtowanie się indywidualnej wydajności pracy robotników pod wpływem wybranych cech osobowych : na podstawie badań własnych Krystyna Zinczuk s. 187-210
Racjonalne wykorzystanie materiałów w procesie produkcyjnym Barbara Janczewska s. 211-225
Lubelskie Zagłębie Węglowe jako kompleks terytorialno-produkcyjny Marek Tkaczuk s. 227-239
Funkcjonowanie rolnictwa polskiego w warunkach kryzysu gospodarczego Maria Frydrychiewicz s. 241-255
Problemy podziału bogactwa narodowego w teorii ekonomicznej Henryka Kamieńskiego Zdzisław Szymański s. 257-278
Poglądy społeczno-ustrojowe Antoniego Szymańskiego Magdalena Bogusz s. 279-294
Równowaga rynkowa Marian Compała s. 295-304
Komplementarność wyznaczników wewnętrznej i zewnętrznej funkcji państwa polskiego w kształtowaniu jego prestiżu międzynarodowego Zygmunt Radłowski s. 305-323