Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekspansja kapitałowa RFN w latach 1950-1985 Wacław Grzybowski Józef Osoba s. 1-25
Wybrane problemy kosztu usługi mieszkaniowej Maria Bulanda Kazimierz Kacprzak s. 27-38
Substytucja pracy żywej maszynami w wybranych gospodarstwach indywidualnych w roku 1982 i 1983 Dionizy Niezgoda s. 39-51
Analiza podstawowych czynników wydajności pracy w przemyśle w latach 1978—1985 Krystyna Zinczuk Mikołaj Zinczuk s. 53-64
Экономические проблемы природопользования в странах-членах СЭВ Мариан Жуковски Игорь Иванович Русин s. 65-77
Ilościowe i jakościowe zmiany rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce Mieczysław Sobczyk s. 79-105
Uwagi na temat przedsiębiorczości w gospodarce socjalistycznej Mariusz Galusiakowski s. 107-115
Infrastruktura w makroregionach południowym i środkowo-wschodnim Polski Anna Grabowiecka Bogumiła Mucha-Leszko s. 117-125
Wpływ niektórych zjawisk rozwoju gospodarczego średniowiecza na powstanie systemu rachunkowości Henryk Ronek s. 127-135
Podstawowe uwarunkowania rozwoju polskiego rzemiosła w latach osiemdziesiątych Mirosława Grodzka Zbigniew Mitura s. 137-150
Z aktualnych zagadnień gospodarowania czasem pracy Janina Szubstarska s. 151-167
Kontrola cen w wybranych krajach socjalistycznych : Czechosłowacja, Niemiecka Republika Demokratyczna, Węgry, Jugosławia, Związek Radziecki Halina Pietras s. 169-188
Powstanie i rozwój Kas Stefczyka Helena Żukowska s. 189-204
Struktura społeczno-zawodowa pracowników dojeżdżających do pracy Jerzy Kitowski s. 205-224
Związki uprzemysłowienia i urbanizacji w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego Janusz Narkiewicz s. 225-240
Indykatory nierównowagi dla klasycznego modelu nierównowagi rynku Henryk Olejarz s. 241-253
Zamówienia rządowe na prace badawczo-rozwojowe w krajach kapitalistycznych Henryk Mamcarz s. 255-264
Czynniki kształtujące poziom usług mechanizacyjnych w gospodarstwach indywidualnych Adam Włodarczyk s. 265-280
Czynniki wpływające na wyludnianie się obszarów wiejskich województwa zamojskiego Mieczysław Kowerski Józef Ostrowski s. 281-304
Podstawy formowania strategii rozwoju usług bytowych Genowefa Sobczyk s. 305-328
Reforma gospodarcza w rolnictwie chińskim : zarys problematyki Michał Zieliński s. 329-338
Produktywność i substytucja pasz w żywieniu świń w gospodarstwach indywidualnych przy różnej skali produkcji Jan Zuba Henryk Łucjan s. 339-353
Metoda analizy efektywności nawożenia mineralnego przy pomocy współczynnika oddziaływania nawozów Henryk Płudowski s. 355-368
Ocena poziomu rozwoju makroregionu środkowo-wschodniej Polski w świetle koncepcji zasobowej, dochodowej i produkcyjnej Andrzej Miszczuk s. 369-386
Metodologiczne aspekty badania stylu kierowania działalnością innowacyjną w przedsiębiorstwie przemysłowym Jerzy Baruk s. 387-409
Integracja przemysłu spożywczego z rolnictwem na przykładzie Kombinatu Przemysłowo-Rolnego „Fructopol” w Lublinie Krystyna Zinczuk Mikołaj Zinczuk s. 411-419
Badanie stacjonarności jednowymiarowych procesów losowych Adam Góral s. 421-436
Uwarunkowania i strategie działania przedsiębiorstw drobnej wytwórczości Piotr Karpuś Marian Stefański Andrzej Żuk s. 437-460
Poziom i struktura nakładów energetycznych ponoszonych na produkcję w przedsiębiorstwie rolniczym Józef Ostrowski s. 461-471
Możliwości działań optymalizacyjnych w jednostkach gospodarczych w warunkach reformy gospodarczej Stanisław Ślusarczyk s. 473-485
Актуальные проблемы развития Bogumiła Mucha-Leszko s. 487-492
Uwarunkowania i wybrane zachowania adaptacyjne gospodarstw domowych w latach osiemdziesiątych Maria Świętochowska s. 493-511
Płace jako element kosztów pracy Barbara Zygmunt-Stelmasiak s. 513-525
Niektóre aspekty transportu siarki z Polski Barbara Sieńko-Pisarczyk s. 527-538
Metoda podejmowania decyzji lokalizacyjnych w przemyśle zbożowo-młynarskim Marian Compała s. 539-548