Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieprawidłowości funkcjonowania rynku NewConnect - aspekty prawne i organizacyjne Roman Asyngier s. 11-21
Koszty zastosowania innowacji finansowych w działalności przedsiębiorstwa - identyfikacja problemu Joanna Błach s. 23-32
Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych jako przedmiot aukcji Grażyna Borys s. 33-42
Badanie ryzyka sprzedaży za pomocą analizy głównych składowych i portfelowej Tomasz Brzęczek Paulina Czerwińska s. 43-51
Fundusze hipoteczne oraz odwrócone hipoteki modelu sprzedażowego w Polsce Michał Buszko s. 53-62
Pośrednicy kredytowi i doradcy finansowi jako kanał dystrybucji produktów bankowych związanych z finansowaniem nieruchomości Iwona Dorota Czechowska s. 63-73
Podejście scenariuszowe w zarządzaniu ryzykiem Karolina Daszyńska-Żygadło s. 75-84
Zastosowanie modeli panelowych do badania redystrybucyjnych efektów opodatkowania konsumpcji polskich gospodarstw domowych podatkiem VAT w latach 1995-2009 Bogusława Dobrowolska s. 85-94
Otwarte fundusze inwestycyjne typu indeksowego na rynku polskim Maciej Dykto s. 95-104
Credit rating w Grecji w kontekście kryzysu finansowego Danuta Dziawgo s. 105-115
Opcje o odwrotnie uwarunkowanej premii Ewa Dziawgo s. 117-132
Ekologiczna ewolucja rynku finansowego - umiarkowany optymizm Leszek Dziawgo s. 133-143
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych z obrotu instrumentami finansowymi Jarosław Dziuba s. 145-154
Potencjał rozwoju rynku ETF-ów Bożena Frączek s. 155-166
Rola kapitałów własnych i obcych w finansowaniu aktywnych operacji banków spółdzielczych w Polsce Tamara Anna Galbarczyk s. 167-179
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku z wykorzystaniem kluczowych wskaźników ryzyka Dariusz Garczyński s. 181-187
Perspektywy regulacji rynku finansowego w warunkach globalizacji Małgorzata Gasz s. 189-197
Skutki regulacji Bazylei III dla sektora bankowego i gospodarki Agata Gemzik-Salwach s. 199-210
Kondycja finansowa wykonawcy jako warunek w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane Sylwia Godlewska s. 211-220
Banki spółdzielcze wobec zmian rynkowych stóp procentowych Maria Magdalena Golec s. 221-231
State regulation of innovative and investment activity Oleksandra Gumeniuk s. 233-241
Determinanty upowszechniania się innowacji płatniczych Janina Harasim s. 243-252
Wpływ audytu sprawozdań finansowych na wartość przedsiębiorstw oszacowaną przy użyciu metody porównań rynkowych Arkadiusz Jankowski Piotr Szczypa s. 253-263
Zapotrzebowanie menedżerów na informacje finansowe a obowiązkowe systemy ewidencyjne w sektorze małych przedsiębiorstw w Polsce Jacek Jaworski s. 265-275
Metody finansowania świadczeń zdrowotnych Magdalena Jaworzyńska s. 277-286
Porównanie zasad ujmowania i wyceny przychodów według Ustawy o rachunkowości i MSR Małgorzata Kamieniecka s. 287-297
Obszary badań nad mikrostrukturą rynku giełdowego Anna Kasprzak-Czelej s. 299-307
Szacowanie kosztu kapitału własnego przedsiębiorstwa na emerging markets Bogna Kaźmierska-Jóźwiak Paweł Sekuła s. 309-318
Estimating innovation risk based on forecasting of its level Viktoria Kharchuk Mychajlo Yastrubskyj s. 319-330
Corporate culture as an important instrument of financial stability Volodymyr Chybaj Natalia Khromyak s. 331-339
Restrukturyzacja zatrudnienia na przykładzie szpitala X Agnieszka Kister s. 341-352
Płatności mobilne - modele i uwarunkowania rozwoju Monika Klimontowicz s. 353-361
Wpływ kryzysu zadłużenia publicznego na kondycję sektorów bankowych państw strefy euro Katarzyna Kochaniak s. 363-376
Niezrywalne depozyty terminowe w świetle Bazylei III i polskich uregulowań prawnych Błażej Kochański s. 377-385
Pomoc publiczna dla sektora finansowego w Unii Europejskiej udzielana w warunkach kryzysu Magdalena Kogut-Jaworska s. 387-396
Rola funduszy zamkniętych w rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce Teresa Kondrakiewicz s. 397-406
Dochód całościowy jako kategoria oceny dokonań gospodarstwa wiejskiego Tomasz Kondraszuk s. 407-416
Modele bankowości Dorota Korenik s. 417-426
Rozwój pożyczek społecznościowych w Polsce Anna Korzeniowska s. 427-436
Fundusze surowcowe i ich efektywność w okresie zawirowań na rynkach finansowych Wojciech Krawiec s. 437-447
Strategie opcyjne short straddle, short strip i short strap na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Katarzyna Królik-Kołtunik s. 449-458
Wpływ powodzi w 2010 roku w Polsce na sprzedaż zboża na e-WGT Elżbieta Kubińska s. 459-467
Mobilna bankowość jako nowoczesny kanał dystrybucji usług bankowych Iwa Kuchciak s. 469-479
Polityka makroekonomiczna Stanów Zjednoczonych Ameryki w walce z recesją 2007-2009 Dorota Kuder s. 481-491
Globalne kolegia nadzorcze Robert Kurek s. 493-502
Accounting policies in mutual internal settlements organization according to financial accounting and reporting standards of Ukraine Natalia Lytvynenko s. 503-513
Ocena efektywności gmin województwa dolnośląskiego z wykorzystaniem metody DEA Zofia Łękawa s. 515-526
Zarządzanie jakością w banku a ryzyko działalności bankowej Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska s. 527-535
Statyczne strategie inwestycyjne z opcjami zorientowane na absolutną stopę zwrotu Henryk Mamcarz s. 537-547
Wykup akcji własnych spółki jako instrument sygnalizacji Katarzyna Mamcarz s. 549-558
Wpływ emisji obligacji zamiennych na strukturę kapitałową przedsiębiorstwa Jakub Marszałek s. 559-568
Aplikacja stress testów w bankowości Paweł Dec Piotr Masiukiewicz s. 569-577
Finansowanie mezzanine europejskich MSP Bożena Mikołajczyk s. 579-589
Czynniki decydujące o wyborze rachunku bankowego wśród gospodarstw domowych w Polsce Wojciech Misterek s. 591-600
Bankowość p2p jako alternatywa dla tradycyjnych banków detalicznych Krystyna Mitręga-Niestrój s. 601-608
Rozwój giełdowych rynków dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom na przykładzie wybranych giełd na świecie Magdalena Mosionek-Schweda s. 609-619
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako kierunek rozwoju rynku finansowego Tomasz Piotr Murawski s. 621-631
Sygnały zagrożenia finansowego w raporcie rocznym przedsiębiorstwa Janusz Narkiewicz s. 633-643
Istota rachunkowości zabezpieczeń według polskiego prawa biznesowego i MSR Agnieszka Nóżka s. 645-653
Ochrona konsumenta jako instrument wspierania stabilności systemu finansowego Agnieszka Ostalecka s. 655-662
The peculiarities and opportunities of marketing in finance-investment activity in Ukraine Anna S. Pasieka s. 663-671
Measurements of innovative community employment potential Stanislava R. Pasieka s. 673-680
NewConnect a GPW: efektywność inwestycji w IPO w okresie 2009-2011 Radosław Pastusiak s. 681-689
Impact of the financial crisis on migration flows in Ukraine Yana Peryk s. 691-698
Catalysts - rynek obligacji GPW w 2,5 roku od otwarcia Piotr Prewysz-Kwinto s. 699-709
Komunikacja banków centralnych z otoczeniem na przykładzie NBP Wiesława Przybylska-Kapuścińska s. 711-721
CDO na globalnym rynku finansowym Blandyna Puszer s. 723-732
Financial reporting in the system of information support of marcet economy management Lubomyr Pylypenko Olena Tyvonchuk s. 733-741
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i inwestycje polskich przedsiębiorców za granicą na tle tendencji światowych - analiza statystyczna Jerzy Różański s. 743-752
Między teorią a praktyką finansów Jan Krzysztof Solarz s. 753-761
Działania inkluzyjne skierowne do kobiet - podmiotów wrażliwych na wykluczenie finansowe Małgorzata Solarz s. 763-771
Struktura kapitałowa wykonawców a innowacyjność zamówień publicznych Dorota Starzyńska Wacława Starzyńska s. 773-784
Rozwój i pertspektywy rynku usług leasingowych w Polsce Wojciech Starzyński s. 785-794
Zagadnienie krótkowzroczności jednostek w kontekście decyzji dotyczących gromadzenia oszczędności Magdalena Swacha-Lech s. 795-802
Podaż kapitału wysokiego ryzyka w Polsce Joanna Świderska s. 803-813
Monitorowanie przebiegu procesu restrukturyzacji ZUS przy wykorzystaniu strategicznej karty wyników Joanna Świerk s. 815-825
Inwestycje w akcje spółek surowcowych jako forma ekspozycji na ryzyko rynku towarowego Jacek Tomaszewski s. 827-835
Ewolucja struktury portfeli inwestycyjnych podmiotów zarządzających kapitałem emerytalnym w obowiązkowym filarze komercyjnym Paweł Trippner s. 837-849
Taxation feature of tolling in foreign economic relations Olesya Ostriychuk Oleg Vysochan s. 851-860
Dezinwestycje przedsiębiorstw na przykładzie Grupy Handlowej Emperia Anna Wawryszuk-Misztal s. 861-870
Strategie spreadu kalendarzowego na rynku kontraktów futures na WIG20 Ewa Widz s. 871-881
Wykorzystanie funduszy inwestycyjnych zamkniętych w działalności gospodarczej przedsiębiorstw niefinansowych Elżbieta Maria Wrońska s. 883-890
Motivations and constituents of the accounting Mychajlo Yastrubskyj s. 891-900
Proinnowacyjna orientacja przedsiębiorstw rodzinnych w województwie lubelskim - analiza porównawcza Robert Zajkowski s. 901-911
Finansowanie inwestycji komunalnych przez banki Magdalena Zioło s. 913-923
Efektywność procesów wartościotwórczych w przedsiębiorstwie Bogusława Ziółkowska s. 925-933
Normy zarządzania płynnością w świetle propozycji dyrektywy CRD IV Mariusz Zygierewicz s. 935-945