Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Potencjalne kierunki wpływu ekonomii behawioralnej na rozwój głównego nurtu ekonomii Magdalena Swacha-Lech s. 9-16
Europejski Mechanizm Stabilności jako nowy element infrastruktury instytucjonalnej UGiW Urszula Kosterna s. 17-25
Kanały transmisji kryzysu finansowego na sferę realną na przykładzie kryzysu subprime Krystyna Mitręga-Niestrój s. 27-35
Rozwój finansowy gospodarki polskiej na tle innych krajów Teresa H. Bednarczyk s. 37-45
Finanse publiczne Polski w porównaniu z krajami Unii Europejskiej w okresie kryzysu finansowego Paweł Kowalik s. 47-59
Transformation of a branch of a credit institution into a bank operating as a joint stock company in the Polish legal system based on the proposal of the amended Banking Law Act Sebastian Skuza s. 61-68
Alianse między bankami a MŚP Bożena Mikołajczyk s. 69-79
Nowe bariery w dostępie jednostek samorządu terytorialnego do rynku finansowego Marek Dylewski Beata Filipiak s. 81-89
Strategie banków w obliczu zmian zachodzących na rynku płatności Janina Harasim s. 91-99
Bazylea III i jej konsekwencje dla sektora bankowego w Polsce Dariusz Garczyński s. 101-107
Zmiany w polskim prawie bankowym w świetle regulacji Dyrektywy CRD II Piotr Stanisławiszyn s. 109-117
Nowa architektura nadzoru finansowego Unii Europejskiej Agnieszka Ostalecka s. 119-127
Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego Aleksandra Nadolska s. 129-137
Nadzór korporacyjny w bankach - konflikty interesów i sposoby ich rozwiązywania Katarzyna Kochaniak s. 139-150
Wskaźnik dźwigni jako obowiązkowa norma ostrożnego działania banków Mariusz Zygierewicz s. 151-161
Społeczna odpowiedzialność biznesu - wyzwania i dylematy rozwoju bankowości Tomasz Piotr Murawski s. 163-171
Prawne ograniczenia ujawniania informacji przez banki Monika Marcinkowska s. 173-181
Wskaźnik marży odsetkowej a współczynnik wypłacalności na przykładzie polskiego sektora bankowego Justyna Zabawa s. 183-193
Identyfikacja kapitału intelektualnego w banku Monika Klimontowicz s. 195-202
Wpływ czynników emocjonalnych na wartość wybranych parametrów rynków finansowych Bożena Frączek s. 203-213
Pośrednictwo usług finansowych wobec kryzysu na rynkach finansowych Iwona Dorota Czechowska s. 215-223
Bankowość biometryczna - nowe wyzwanie dla polskiego sektora bankowego Iwa Kuchciak s. 225-233
Metoda AHP w ocenie zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego Zofia Łękawa s. 235-245
Zarządzanie jakością w banku a satysfakcja jego klientów Adam Nosowski s. 247-256
Znaczenie procesu reklamacji w pomiarze jakości usług bankowych Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska s. 257-266
Historia, teraźniejszość i przyszłość banków spółdzielczych w Polsce Józefa Gniewek s. 267-275
Banki spółdzielcze notowane na Catalyst na tle sektora banków spółdzielczych w Polsce Maria Magdalena Golec s. 277-287
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jako instytucje finansowe Bogdan Rutkowski s. 289-297
Struktura i rozwój rynku instytucji zarządzających kapitałami emerytalnymi w latach 1999-2010 Paweł Trippner s. 299-310
Wpływ kryzysu finansowego na zmiany w otwartych funduszach emerytalnych Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk s. 311-321
Rangowanie za pomocą programowania wielokryteriowego jako sposób oceny konkurencyjności OFE Adam Kucharski s. 323-332
Rynek indywidualnych kont emerytalnych w Polsce - stan i perspektywy Damian Kubiak s. 333-342
Zarządzanie środkami własnymi - nowy wymiar zarządzania finansami zakładu ubezpieczeń Robert Kurek s. 343-350
Wybrane sposoby ograniczania zjawiska wykluczenia ubezpieczeniowego Małgorzata Solarz s. 363-371
Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych AC w Polsce - charakterystyka i tendencje zmian Marta Borda Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska s. 373-382