Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fifteen Years of the Faculty of Economics of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin : 1965-1980 Sławomir G. Kozłowski s. 1-9
Economic Aspects of Health Care Functioning Jerzy S. Kurnal s. 11-34
Ogólna charakterystyka trendu rozwoju gospodarczego Japonii : 1868-1973 Andrzej Maśko s. 35-52
Organizacja i zarządzanie przemysłem na Węgrzech Józef M. Grabowiecki s. 53-73
Sposoby uprzemysławiania produkcji rolniczej w NRD Józef Makara s. 75-91
Proces koncentracji kapitału ubezpieczeniowego na przykładzie Zakładu Ubezpieczeniowego Republiki Austrii Jerzy Laskowski s. 93-107
Ceny jako narzędzie stymulowania postępu technicznego Iwan Grinowiec s. 109-126
Rewolucja naukowo-techniczna a walory rozwiniętego socjalizmu Lucyna Polińska s. 127-140
Rola i zadania PZPR w kształtowaniu politycznych przesłanek programowania rozwoju społeczno-gospodarczego kraju na etapie rozbudowy rozwiniętego socjalizmu Romuald Poliński s. 141-170
Proces starzenia się ludności w Polsce oraz jego prognozy Władysław Kwiecień s. 171-196
Pojęcie i funkcje infrastruktury w gospodarce socjalistycznej Piotr Karpuś Michał Zieliński s. 197-212
Ekonomika kształcenia na tle całości systemu funkcjonowania usług społecznych : w nawiązaniu do dyskusji brytyjskich Tadeusz Przeciszewski s. 213-225
Próba usystematyzowania poglądów na określenie zdolności produkcyjnej w przemyśle Witold Kurek s. 227-260
Rekonstrukcja polskiego rolnictwa a rozwój stosunków kooperacji Józef Łobocki s. 261-276
Ewolucja opodatkowania rolnictwa w Polsce do 1971 r. Stefan Ogrodnik s. 277-308