Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Studia Theologica Varsaviensia
1963, Tom 1, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Papież Jan XXIII i jego pontyfikat : przedmowa Wincenty Urban s. 3
Papież Jan XXIII i jego pontyfikat : przedmowa Wincenty Urban s. 3-37
Czy stoimy u progu nowej homiletyki na Zachodzie? Józef Dajczak s. 39-81
Ks. Piotr Teilhard de Chardin a zagadnienie monogenistycznych początków ludzkości Kazimierz Kłósak s. 83-113
Problemy ideowe i formalne pomorskich i wielkopolskich przedstawień "Koronacji Madonny" w XVII wieku Janusz Stanisław Pasierb s. 115-239
Bracia polscy zwani arianami Kazimierz Drzymała s. 241-306
"Letters from Vatican City : Vatican Council II (First Session) : Background and Debates", Xavier Rynne, New York 1963 : [recenzja] Henryk Bogacki Xavier Rynne (aut. dzieła rec.) s. 313-314
"Die Predigt : Theoretische und Praktische Theologische Wegweisung", Anselm Günthör, Freiburg-Basel-Wien 1963 : [recenzja] Józef Dajczak Anselm Günthör (aut. dzieła rec.) s. 314-316
"Electa ut sol : studium teologiczne o Najświętszej Maryi Pannie", Andrzej L. Krupa, Lublin 1963 : [recenzja] w. m. Andrzej L. Krupa (aut. dzieła rec.) s. 317-318