Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Studia Theologica Varsaviensia
1982, Tom 20, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-4
Kerygmat o zbawieniu w deuteronomistycznym dziele historycznym Henryk Muszyński s. 5-24
Eliasz i Elizeusz : "mężowie Boży" w służbie jahwizmu Tomasz Hergesel s. 25-45
Skuteczność Słowa Bożego wg Iz 55,8-11 Marian Gołębiewski s. 47-69
Aktualne ujęcie eklezjologii w czwartej Ewangelii Stanisław Mędala s. 73-81
Pierwotne hymny chrześcijańskie cytowane w NT : próba rewizji problemu w świetle Hbr 1,3 Janusz Frankowski s. 83-96
Religijne i społeczne aspekty pracy w Pismach Pawłowych Jan Pytel s. 97-104
Miłość braterska warunkiem doskonałej miłości Boga (1J 4,12) Teofil Herrmann s. 105-116
Wychowanie młodzieży zakonnej w polskiej kongregacji benedyktyńskiej w XVIII wieku Marian Kanior s. 117-130
Kosmiczna świadomość Indian Ameryki Północnej Tadeusz Dajczer s. 131-159
Wyodrębnienie się teologii moralnej i jej dzieje do XVIII w. Jan Pryszmont s. 161-199
Modlitwa Manassesa : wstęp, przekład z greckiego, komentarz Andrzej Suski s. 201-215
Świętego Tomasza z Akwinu O substancjach czystych : wstęp i przekład Jacek Salij (tłum.) s. 217-292
Sympozjum efeskie Roman Karwacki s. 293-295
Hermeneutyka i teologia fundamentalna : omówienie części hermeneutycznej książki "Problemi e prospettive di teologia fondamentale", Brescia 1980, ss. 443 Henryk Seweryniak s. 297-305
"Mistyka świętego Pawła apostoła", J. Rumak, Assisi 1977 : [recenzja] M. Gołębiewski J. Rumak (aut. dzieła rec.) s. 306-308
"The Heavenly Counsellor in Isaiah XI 13-14 : a Study of the Sources of the Theology of Deutero-Isaiah", R.W. Whybray, Cambridge 1971 : [recenzja] M. Gołębiewski R.W. Whybray (aut. dzieła rec.) s. 308-310
"Gramatyka języka hebrajskiego", Witold J. Tyloch, Warszawa 1980 : [recenzja] J.W. Rosłon Witold J. Tyloch (aut. dzieła rec.) s. 310-312
"A Modern Introduction to Biblical Hebrew", John F.A. Sawyer, Stocksfield 1976 : [recenzja] J.W. Rosłon John F.A. Sawyer (aut. dzieła rec.) s. 312-313
"Grammatik des biblischen Hebräisch : Völlig neue Bearbeitung der "Hebräischen Grammatik für den akademischen Unterricht" von Oskar Graether", Wolfgang Schneider, München 1980 : [recenzja] J.W. Rosłon Wolfgang Schneider s. 313-315
"Grammatik der Septuaginta : Laut- und Wortlehre", Robert Helbing, Göttingen 1979 : [recenzja] J.W. Rosłon Robert Helbing (aut. dzieła rec.) s. 315-316
"Griechische Wortkunde : Einführung in die griechische Sprache", Helmut Krämer, Stuttgart 1975 : [recenzja] Helmut Krämer J.W. Rosłon s. 316-317
"Okdrycia w Ugarit a Stary Testament", Witold Tyloch, Warszawa 1980 : [recenzja] J.W. Rosłon Witold Tyloch s. 317-318
"Królestwo Boże w przypowieściach", Augustyn Jankowski, Poznań-Warszawa 1981 : [recenzja] J.W. Rosłon Augustyn Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 318-320
"Prorocy - słudzy słowa", Lech Stachowiak, Katowice 1980 : [recenzja] J.W. Rosłon Lech Stachowiak s. 320-322
"Zanim otworzysz Biblię", red. Michał Peter, Marian Wolniewicz, Poznań 1981 : [recenzja] J.W. Rosłon Michał Peter (aut. dzieła rec.) Marian Wolniewicz (aut. dzieła rec.) s. 322-323
"Małżeństwo i rodzina w Biblii", Kazimierz Romaniuk, Katowice 1981 : [recenzja] J.W. Rosłon Kazimierz Romaniuk (aut. dzieła rec.) s. 323-325
Kronika Wydziału Teologicznego : I semestr 1981 Waldemar Wojdecki s. 327-352