Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Studia Theologica Varsaviensia
1981, Tom 19, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-5
Ważne decyzje "niedzielnych katolików" Tadeusz Wołoszyn s. 7-27
Pojęcia religijne wybranych środowisk w Polsce Janina Słomińska s. 29-52
Pomiar zakorzenienia Kościoła na przykładzie jedenastu krajów misyjnych Czarnej Afryki Waldemar Wesoły s. 53-61
Adaptacja polskich misjonarzy w Czarnej Afryce Waldemar Wesoły s. 63-78
Pojęcia wartości pracy a religijność Edward Formicki s. 79-90
Religijność i moralność na początku samodzielnego życia Mieczysław Józefczyk s. 91-101
Czynniki więzi małżeńskiej a religijność Julian Żołnierkiewicz s. 103-111
Albert Schweitzer jako teolog Alfons Skowronek s. 113-119
Patrystyczna myśl moralna Jan Pryszmont s. 121-155
Świętego Tomasza z Akwinu O doskonałości życia duchowego : wstęp, przekład, komentarz Jacek Salij (tłum.) s. 157-243
Bibliografia piśmiennictwa o polskich bibliotekach kościelnych za lata 1966-1979 Ryszard Żmuda s. 245-284
Jan Adam Möhler : podstawowe dane bibliograficzne Roman Karwacki s. 285-315
Rzymskie wydawnictwo źródeł do dziejów cerkwi unickiej w Polsce Hieronim eug. Wyczawski s. 317-321
"Kohelet : Biblischer Kommentar : Altes Testament 19", A. Lauha, Neukirchen 1978; "Księga Koheleta : wstęp - przekład oryginału - komentarz - ekskursy", M. Filipiak, Poznań 1980 : [recenzja] Józef Homerski M. Filipiak (aut. dzieła rec.) A. Lauha (aut. dzieła rec.) s. 321-325
"Die Grundbotschaft des Alten Testaments : ein theologischer Durchblick", A. Deissler, Freiburg-Basel-Wien 1978 : [recenzja] Wiesław Rosłon A. Deissler (aut. dzieła rec.) s. 325-329
"Religionsgeschichtliches Textbuch zum Alten Testament", W. Beyerlin (wyd.), Göttingen 1975 : [recenzja] Wiesław Rosłon W. Beyerlin (aut. dzieła rec.) s. 329-330
Geschichte Israels in alttestamentlicher Zeit", S. Herrmann, München 1980 : [recenzja] Wiesław Rosłon S. Herrmann (aut. dzieła rec.) s. 331-332
"Interpretacja Starego Testamentu w kerygmacie apostolskim o zmartwychwstaniu Jezusa : studium hermeneutyczne", J. Chmiel, Kraków 1979 : [recenzja] Jan Łach J. Chmiel (aut. dzieła rec.) s. 332-334
"Wypisy do nauki języka hebrajskiego i greckiego z preparacjami i gramatyką", J.W. Rosłon, Warszawa 1979 : [recenzja] Jerzy Albrycht Jan Łach J.W. Rosłon (aut. dzieła rec.) s. 335-337
"Bądźcie mocni w Panu (Ef 6, 10) : rozważania dla zakonnic", Jan Jaroszewicz, Warszawa 1979 : [recenzja] Józef Kudasiewicz Jan Jaroszewicz (aut. dzieła rec.) s. 337-342
"Einladung zur Tat : ein Kreativkonzept für die religiöse Erziehung", F. Mayer, Wien 1976 : [recenzja] Roman Murawski F. Mayer (aut. dzieła rec.) s. 342-343
"Religiöse Erziehung heute : vom Vorschulalter zum Erwachsensein", G. Hansemann, Graz-Wien-Köln 1976 : [recenzja] Roman Murawski G. Hansemann (aut. dzieła rec.) s. 343-345
"Pierwsze kroki ku Bogu", M. Leist, Warszawa 1979 : [recenzja] Roman Murawski M. Leist (aut. dzieła rec.) s. 345
"Nadzieja, która jest wezwaniem", St. Grabska, Warszawa 1980 : [recenzja] Michał Czajkowski St. Grabska (aut. dzieła rec.) s. 345-346
Kronika Wydziału Teologicznego : I semestr 1980 H. Juros W. Wojdecki s. 347-360