Tytuł Studia Theologica Varsaviensia
ISSN 0585-5594
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Studia Theologica Varsaviensia
1989, Tom 27, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-4
Założenia etyki medycyny i bioetyki w Polsce : perspektywa katolicka Helmut Juros s. 5-19
Uwagi na temat powstawania obrazów świętych w starożytnym Kościele Hans Reinhard Seeliger s. 21-29
Mesjańska uczta narodów na Syjonie : Iz 25, 6-9 Bernard Wodecki s. 31-53
Czy teologia jest eklektyczna? Andrzej Zuberbier s. 55-61
Profesja rad ewangelicznych jako konsekracja w nauczaniu Drugiego Soboru Watykańskiego Janusz Artur Hnatowicz s. 63-80
Bogdan Jański i geneza zmartwychwstańców Bolesław Micewski s. 81-98
Zewnętrzne przyczyny upadku Kościoła w Afryce Północnej w świetle współczesnej literatury przedmiotu Wojciech Waligórski s. 99-128
Ikonografia maryjna w polskiej sztuce XIX wieku Krystyna S. Moisan s. 129-147
Wpływ rycin z kręgu P.P. Rubensa na potrydencką ikonografię Ostatniej Wieczerzy w Polsce Tomasz Dziubecki s. 149-157
Charles Journet : szkic teologiczny Andrzej Zuberbier s. 159-166
Status teologiczny religii niechrześcijańskich Tadeusz Dajczer s. 167-188
Początek misji katolickich w północno-wschodnich Indiach (1889-1915) Julian Bednarz s. 189-201
Legenda o świętej Mariane w języku kipczackim Ormian polskich Edward Tryjarski s. 203-213
Współczesne tendencje w mariologii dogmatycznej Stanisław Celestyn Napiórkowski s. 215-231
Bibliografia prac ks. Leszka Kuca Jerzy Jędrys s. 233-246
"Teologia Nowego Testamentu", część pierwsza, "Ewangelie - Dzieje Apostolskie - Listy Katolickie - Apokalipsa - Jezus Chrystus wczoraj-dziś-na wieki", część druga, "Paweł - List do Hebrajczyków : Ex Deo-per Christum (in Christo)-ad Deum", Hugolin Langkammer, Wrocław 1984 : [recenzja] Hugolin Langkammer Jan Łach s. 247-259
"Genetik und Moral : Beiträge zur einer Ethik des Ungeborenen : Moraltheologie interdisziplinär”, J. Reiter, U. Theile, Mainz 1985 : [recenzja] Alojzy Marcol J. Reiter (aut. dzieła rec.) U. Theile (aut. dzieła rec.) s. 259-263
"Eros zabłąkany", K. Wiśniewska-Roszkowska, Warszawa 1986 : [recenzja] Stanisław Warzeszak K. Wiśniewska-Roszkowska (aut. dzieła rec.) s. 264-271
"Pastoraltheologische Konzeptionen in der Orthodoxen Kirchen Russlands des 19. Jahrhunderts und ihre Zourdnung zur Asketik : eine Pastoralgeschichtliche Untersuchung", Münster in Westfalen 1984 : [recenzja] Antoni J. Nowak Mieczysław Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 271-274
"Wiederverheiratet nach Scheidung Kirche im Dilemma : Versuch einer pastoralen Aufarbeitung", Johann Enichlmayr, Wien 1986 : [recenzja] Antoni J. Nowak Johann Enichlmayr (aut. dzieła rec.) s. 274-276
"Święto Eucharystii", Bogusław Nadolski, Warszawa-Kraków 1987 : [recenzja] Jan Decyk Bogusław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 277-278
Kronika Wydziałów : II półrocze 1988 Antoni Lewek s. 279-310